[site.common.tableOfContents]

tuotannonsuunnittelu ja hienokuormitus

Delfoi Planner on visuaalinen tuotannon suunnittelu- ja ohjaus- järjestelmä, jolla yrityksesi voi lisätä läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta huomattavasti.

 Lue lisää.

tehokas lean

Delfoi Lean on simulointia hyödyntävä, radikaalin tuottavuuden parantamisen mahdollistava Lean-projektimalli, jolla asiakkaamme ovat saavuttaneet yli 50% tuottavuusparannuksia.

 Lue lisää.

robottien offline-ohjelmointi

Delfoi Robotics tarjoaa tehokkaat työkalut teollisuusrobottien etäohjelmointiin sovellusalueesta riippumatta ja mahdollistaa yli 95%:n käyttöasteen myös piensarjoille.

Lue lisää.

sosiaali- ja terveydenhuolto

Delfoi Lean - palvelumallilla on saavutettu merkittäviä tuloksia terveydenhuollon projeteissa niin isoissa yliopistosairaaloissa kuin pienemmissäkin yksiköissä. 

Lue lisää.

[site.actions.backToTop]