Delfoi Consulting – Tuottavuusprojekti

Delfoi Consulting – Älyä tuotannon kehitykseen

Delfoi Consulting palveluiden avulla nopeutat tuotannon kehittämisen prosesseja, ja saat kilpailukykyisemmän tehtaan tai toimitusketjun kilpailukykyä parannettua nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. Tarjoamme kehittynyttä, tarpeisiisi sopivaa palvelua, jotta vältät Lean-kehittämisen karikot. Riippumatta siitä, onko kyse tehtaasta, logistiikkakeskuksesta, sairaalasta tai palveluprosessista, tuotantojärjestelminä niihin kaikkiin liittyy sellaista kompleksisuutta, joka pitää onnistuneessa Lean-hankkeessa ottaa huomioon. Tämän kompleksisuuden hallinnan me osaamme.

Kun muutat prosesseja, investoit tai kehität tuotannonohjausta, tee asiat kerralla oikein – me autamme.  Mielipiteiden ja mutu-tuntuman sijaan voimme todentaa asiat faktaperusteisesti. Delfoin Consulting palveluiden avulla saat helposti kuvattua prosessit ja arvovirrat, analysoitua nykytilan, muodostettua tavoitetilanteen, todennettua parhaan ratkaisun sekä lopputuloksena konkreettisen suunnitelman tavoitetilaan tarvittaville muutoksille.

Delfoi on tehnyt tuottavuuden parannusprojekteja teollisuuteen vuodesta 1990 alkaen. Kykymme parantaa asiakkaittemme tuottavuutta perustuu lähes kolmenkymmenen vuoden aikana yli tuhannessa asiakasprojektissa keräämäämme kokemukseen sekä tuotantotalouden, systeemianalyysin ja simuloinnin menetelmätaustaan.  Menestysprojektit ovat paitsi kasvattaneet meidän osaamista, ennen kaikkea tuottaneet valtavaa hyötyä ja kilpailuetua asiakkaillemme.  Lähtötilanteesta tai yrityksen koosta riippumatta projektin tulokset ovat olleet merkittäviä. Asiakkaitamme ovat mm.:  ABB, Cargotec, MeyerTurku, Hollming Works, Ponsse, MSK Cabins, Procter & Gamble, Valmet, Fazer, NOKIA, Valio, Volvo Trucks

Delfoi Consulting palvelut eri kehitysvaiheisiin

Jos olet vasta alkamassa tuotannon kehittämisen Leanin avulla, pystymme tarjoamaan alkuvaiheen koulutuksen ja tuen oman osaamisenne kasvattamiseen. Lue lisää tuotannon nykytila-analyysistakehittämistyöpajoista ja Lean koulutuksista.

Autamme varmistamaan, että kehittäminen saadaan alusta lähtien oikealle uralle ja muutoksen kohteeksi valitaan ne toiminnot, joissa saadaan paras vaikutus aikaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin, esim

  • Läpimenoajan lyhentäminen
  • Kapasiteettipullonkaulojen poistaminen
  • Työn tuottavuuden parannus tai
  • Varaston kierron nopeuttaminen

Jos perusasiat Leanistä on jo hallussa, voimme lisätä olemassa olevien lean-ohjelmien tehokkuutta. Jos haluatte porautua syvemmin esimerkiksi kuormituksen vaihtelun juurisyihin tai tavoitteena on löytää tuotanto- sekä logistiikkajärjestelmän kokonaisoptimi, kaikkein vaikeimpiinkin kysymyksiin voidaan porautua simulointimallinnuksella. Lue lisää simuloinnista. Simuloinnin avulla voidaan tutkia myös sellaisia parannusvaihtoehtoja, joita muuten ei uskallettaisi toteuttaa johtuen niiden suuresta riskistä joko kustannusten tai epäonnistumisen tähden. Esimerkiksi kokonaistuottavuuden muutokset voidaan todentaa simuloimalla yli 95% varmuudella.

Jos olet investoimassa tiloihin, tuotantoautomaatioon tai logistiikkajärjestelmiin, simulointi auttaa oikeassa mitoituksessa sekä validoi eri ratkaisuvaihtoehdot yksityiskohtaisella tasolla ennen investointipäätöstä. Lue lisää simuloinnista.

Edistyneimmät yritykset tekevät simuloinnista jatkuvan ja kehitettävän toimintatavan, ja projektin päätyttyä voit jatkaa simulointimallin hyödyntämistä muutosten suunnittelussa omatoimisesti FlexSim-simulointiratkaisun avulla. Lue lisää Flexsimistä. Muutosten läpivienti on jatkossa aina helpompaa, kun toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan testata mallilla etukäteen implementointia.

Tuotannon kehittämisen esteenä on usein puutteellinen tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen prosessi, tai väärät työkalut siihen. Paraskaan tehdas tai prosessi ei pysty toimimaan, jos käytännöt ja työkalut suunnittelun toteuttamiseen, muutoksenhallintaan, seurantaan tai reaaliaikaiseen raportointiin ovat puutteelliset. Tuotannon prosessit voidaan erittäin vaativassakin ympäristössä saada toimimaan, kun valitaan oikeat tavat ja työkalut suunnitteluun ja ohjaukseen. Tarjoamme palveluna järjestelmäriippumatonta tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen esiselvitystä, joka auttaa oikeiden päätösten tekemistä jatkossa. Lue lisää esiselvityksestä.

Toimipisteverkostoanalyysit ja paikkatietoanalytiikka
Toiminnan kehittämisen ja pitkän aikavälin suunnittelun yksi tärkeimmistä kysymyksistä on organisaation toimipisteverkosto. Delfoin pitkä kokemus toiminnan analysoinnista ja kehittämisestä kattaa myös toimipisteverkostojen analysoinnin ja mallintamisen. Analyysien avulla saadaan merkittävästi parannettua päätöksenteon laatua. Verkostoanalyysi sisältää tyypillisesti seuraavat päävaiheet: tavoitteiden määrittely, nykytilan kuvaus ja analyysi, skenaarioiden määrittely, tiedonkeruu ja tiedon validointi, skenaarioiden mallintaminen ja vertailu sekä johtopäätökset ja raportointi. Lue aiheesta lisää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää