Delfoi Healthcare Consultingin missiona on sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja ja asiakasvirtoja. Autamme kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi huomioiden jatkuvasti muuttuvat yhteiskunnan tarpeet sekä asiakkaiden odotukset ja vaatimukset sujuvista palveluista. Delfoin analyyttisen lähestymistavan ansiosta päättäjillä on tukenaan riittävästi tietoa erilaisista toimintamalleista sekä vaikutuksista tulevaisuudessa, jolloin päätökset kyetään tekemään asiakkaiden palvelutarpeisiin ja terveydenhuollon ydintoiminnan vaatimuksiin perustuvilla faktatiedoilla. Monipuolisesti koostettu tieto mahdollistaa toiminnan strategisen kehittämisen hyvinvointialueilla sekä sairaaloissa.