Delfoi Planner 4.0 on web-pohjainen, helppokäyttöinen ja visuaalinen tuotannon hienokuormitusratkaisu. Se auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja sekä parantamaan tuottavuutta ja toimitusvarmuutta. Ratkaisun avulla parannat toiminnan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta, sekä helpotat muutoshallintaa.

Tuotannon suunnitteluun ja hallintaan

Delfoi Planner korvaa tuotannonsuunnittelussa usein käytet­tävät taulukkolaskentasovellukset. Ohjelmisto mahdollistaa kapasiteettirajoitetun suunnittelun ja optimoinnin sekä nopean suunnitelmien muuttamisen. Aikataulutettuja suunnitelmia voidaan tarkastel­la visuaalisesti mm. materiaalipuutteiden, myöhästymisten tai töiden edistymisen suhteen.

Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vas­taavasti tuotannosta voidaan välittää töiden kuittaukset tuotan­nonsuunnitteluun reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa voidaan luoda omia myyntiennusteita, ja välittää myynnille todennettua tietoa valmistuspäivämääristä ja töiden aloitusajankohdista.

Delfoi Planner mahdollistaa ennusteiden ja ennustetilausten kapasiteetin suunnittelun olemassa olevan hienokuorman päälle. Ennustesuunnittelu ottaa huomioon varastotilanteen, kysynnän sekä jo kuormitetut tuotantotilaukset.

Delfoi Planner hyötyjä

Tuottavuuden parantuminen

  • Läpimenoaikojen lyhentyminen 30-50 %
  • Parantunut toimitusvarmuus ja vähentyneet ylityöt
  • Pienentynyt keskeneräisen tuotannon määrä 20-30%
  • Kapasiteetin kasvu 10-30%

Suunnittelun tehostuminen

  • Suunnitteluaika vähentynyt jopa 2/3
  • Parantunut läpinäkyvyys
  • Parantunut muutosnopeus ja -hallinta

Delfoi Planner etuja

Helppokäyttöisyys ja suunnittelun nopeus

Markkinoiden helppokäyttöisin visuaalinen Gantt-näyttö, jossa suunnittelu on nopeaa drag-and-drop -toiminnolla. Ohjelmistossa on useita automaattisia tekoälypohjaisia aikataulutus- ja optimointivaihtoehtoja tilausten ajoittamiselle ja optimoinnille.  Pääkäyttäjät voivat helposti itse muokata järjestelmän asetuksia ja parametreja sekä luomaan erilaisia rooleja käyttäjille.

Selainpohjaisuus

Web-pohjainen käyttöliittymä on laiteriippumaton ja takaa edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset. Työlistat ja raportit ovat käytettävissä myös mobiilisti (Android, Windows, iOS). Delfoi Plannerin voi hankkia edullisesti pilvipalveluna, jossa on mukana TSL/SSL-suojaus sekä varmennuspalvelut.

Integroitavuus

Integrointi ERP- tai muihin tietojärjestelmiin on helppoa. Delfoi tarjoaa avoimen REST-API-rajapinnan kumppaneille ja edistyneille asiakkaille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää