Delfoi Planner on web-pohjainen, helppokäyttöinen ja visuaalinen tuotannon hienokuormitusratkaisu. Se auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja sekä parantamaan tuottavuutta ja toimitusvarmuutta. Ratkaisun avulla parannat toiminnan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta, sekä helpotat muutoshallintaa.

Tuotannonsuunnitteluun ja -hallintaan

Delfoi Planner korvaa tuotannonsuunnittelussa usein käytet­tävät taulukkolaskentasovellukset. Ohjelmisto mahdollistaa kapasiteettirajoitetun suunnittelun ja optimoinnin sekä nopean suunnitelmien muuttamisen. Aikataulutettuja suunnitelmia voidaan tarkastel­la visuaalisesti mm. materiaalipuutteiden, myöhästymisten tai töiden edistymisen suhteen.

Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vas­taavasti tuotannosta voidaan välittää töiden kuittaukset tuotan­nonsuunnitteluun reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa voidaan luoda omia myyntiennusteita, ja välittää myynnille todennettua tietoa valmistuspäivämääristä ja töiden aloitusajankohdista.

Delfoi Planner mahdollistaa ennusteiden ja ennustetilausten kapasiteetin suunnittelun olemassa olevan hienokuorman päälle. Ennustesuunnittelu ottaa huomioon varastotilanteen, kysynnän sekä jo kuormitetut tuotantotilaukset.

Delfoi Planner hyötyjä

Tuottavuuden parantuminen

  • Läpimenoaikojen lyhentyminen 30-50 %
  • Parantunut toimitusvarmuus ja vähentyneet ylityöt
  • Pienentynyt keskeneräisen tuotannon määrä 20-30%
  • Kapasiteetin kasvu 10-30%

Suunnittelun tehostuminen

  • Suunnitteluaika vähentynyt jopa 2/3
  • Parantunut läpinäkyvyys
  • Parantunut muutosnopeus ja -hallinta

Delfoi Planner etuja

  • Helppokäyttöisyys ja suunnittelun nopeus – Markkinoiden helppokäyttöisin visuaalinen Gantt-näyttö, jossa suunnittelu on nopeaa drag-and-drop -toiminnolla. Ohjelmistossa on useita automaattisia tekoälypohjaisia aikataulutus- ja optimointivaihtoehtoja tilausten ajoittamiselle ja optimoinnille.  Pääkäyttäjät voivat helposti itse muokata järjestelmän asetuksia ja parametreja sekä luomaan erilaisia rooleja käyttäjille.
  • Selainpohjaisuus – Web-pohjainen käyttöliittymä on laiteriippumaton ja takaa edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset. Työlistat ja raportit ovat käytettävissä myös mobiilisti (Android, Windows, iOS). Delfoi Plannerin voi hankkia edullisesti pilvipalveluna, jossa on mukana TSL/SSL-suojaus sekä varmennuspalvelut.
  • IntegroitavuusIntegrointi ERP- tai muihin tietojärjestelmiin on helppoa. Delfoi tarjoaa avoimen REST-API-rajapinnan kumppaneille ja edistyneille asiakkaille.

Lue lisää

Delfoi Planner -moduulit

Ennustesuunnittelu (SOP)

SOP-suunnittelumoduuli mahdollistaa läpinäkyvän ennusteiden ja ennustetilausten kapasiteettisuunnittelun. Ennustetun kysynnän perusteella suunnittelijat voivat luoda pitkän aikavälin suunnitteluskenaarioita vahvistetun kapasiteettikuorman lisäksi.

Hienokuormitus (APS)

Nopea ja helppo käyttöliittymä tuotantotilausten aikataulutukseen ja optimointiin. Suunnittelija voi aikatauluttaa yksittäisiä operaatioita ja tilauksia tai uudelleen aikatauluttaa ja optimoida kokonaan tai valituissa osissa. Useat suunnittelijat voivat työskennellä samanaikaisesti saman suunnitelman kanssa.

Tuotannonohjaus (MES)

Yksinkertaistettu käyttöliittymä reaaliaikaiseen toimintojen vahvistamiseen ja raportointiin. Työohjeet, määrät ja muut tuotantohuomautukset ovat nähtävissä ja raportoitavissa digitaalisesti. Käyttöliittymä mukautuu automaattisesti myös tableteissa ja älypuhelimissa.

Projektisuunnittelu

Suunnittele ja hallitse projektejasi ja toimistoprosessejasi osana kokonaisaikatauluasi. Kohdista resursseja työtehtäviin ja anna henkilöstön suunnitella ja kuitata tunnit seuratakseen edistymistä automaattisesti.

Henkilöstösuunnittelu

Hallitse ja suunnittele henkilöstö-resurssikapasiteettiasi. HR-suunnittelu sisältää osaamisen hallinnan, vuoro- ja loma-suunnittelun sekä tuntiraportoinnin. Henkilöresursseja voidaan kohdentaa resursseihin, tehtäviin ja projekteihin osaamisen ja saatavuuden perusteella.

Suorituskykyraportointi

Reaaliaikainen KPI-raportointi on käytettävissä tuotannon läpimenoaikojen, työtehtävien, toimitustarkkuuden, suunniteltujen vs. todellisten tuotantomäärien ja resurssien käytön analysoimiseksi ja seuraamiseksi. Käyttäjät voivat muokata ja tallentaa omia raporttejaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

 


Näet kaikki videot klikkaamalla alla olevaa logoa:

Youtube.jpg

ASIAKKAAMME

Lue miten Valmet on hyötynyt Delfoi Plannerin käytöstä toiminnassaan klikkaamalla logoa:

REFERENSSITARINOITA