Delfoi Planner SOP – Tuotannon ennustesuunnittelu

Delfoi Planner SOP -suunnittelu mahdollistaa ennustetilausten ja ennusteprojektien kapasiteettisuunnittelun. Järjestelmään voidaan lukea sisään tai syöttää kysyntäskenaarioita, joita vastaan voidaan luoda tuotantosuunnitelmia. Ennusteprojektien kapasiteetti lasketaan todennäköisyys-% mukaisesti. Ennustetilauksien ajoitusta voi hallita helposti GANTT-näkymässä. Resurssien käyttöasteet ja puollonkaulat voidaan tutkia ja analysoida helposti sekä tilausten että resurssien suunnasta.

Pohjana suunnitelmille on olemassa oleva kysyntä ja hienokuormitetut tuotantotilaukset, jonka päälle ennustekapasiteetti voidaan laskea. Ratkaisu mahdollistaa jatkuvan ja nopean ennustesuunnittelun. Suunnitelma ja siihen liittyvät raportit ovat aina ajan tasalla johdon ja myynnin tarpeisiin.

Ennusteprojektit ja ennustesuunnitelmat voidaan integroida joustavasti eri järjestelmiin Delfoi Planner REST-rajapinnan kautta.