Delfoi Planner APS – Tuotannon hienokuormitus

Delfoi Planner korvaa tuotannonsuunnittelussa usein käytet­tävät taulukkolaskentasovellukset. Ohjelmisto mahdollistaa kapasiteettirajoitetun suunnittelun ja nopean suunnitelmien muuttamisen. Aikataulutettuja suunnitelmia voidaan tarkastel­la visuaalisesti mm. materiaalipuutteiden, myöhästymisten tai töiden edistymisen suhteen.

Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vas­taavasti tuotannosta voidaan välittää töiden kuittaukset tuotan­nonsuunnitteluun reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa voidaan luoda omia myyntiennusteita, ja välittää myynnille todennettua tietoa valmistuspäivämääristä ja töiden aloitusajankohdista.

Tuotannonsuunnittelija voi ladata tilaukset ERP-järjestelmästä, tai luoda ne itse Delfoi Planner -sovelluksella. Tilaukset aikatau­lutetaan automaattisesti tai drag-and-drop -tyyppisesti Gantt-näytölle. Suunnittelija voi muuttaa kaikkea tilauskohtaisesti tai uudelleen aikatauluttaa ja optimoida osan tai koko suunnitelman. Suun­nittelussa otetaan huomioon konekapasiteetti ja henkilötarpeet, osaamiset sekä vuoromallit. Lisäksi voidaan varmistaa materiaalien ja komponenttien saatavuudet.

Delfoi Planner -ratkaisulla voidaan suunnitella projekteja ja seurata niiden etenemistä. Tuotantotilausten rakenne tukee sekä tuotanto -että toimistovaiheita, joihin voidaan kiinnittää henkilöitä tai osaamisia.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää


 

Näet kaikki Planner videot klikkaamalla alla olevaa logoa:

Youtube.jpg