Delfoi CUT -ohjelmisto

Delfoi CUT on yli 20-vuoden ammattitaitoisen kehitystyön tuloksena syntynyt parametrisuuteen ja piirrepohjaisuuteen (feature-based) pohjautuva, käyttäjäystävällinen ja nopea etäohjelmointi (off-line ohjelmointi) -ohjelmisto. Ohjelmisto kykenee hyödyntämään tehokkaasti työstettävän kappaleen 3D CAD-mallin piirteitä sekä pintatopologiatietoja. Tarvittavat työkalut voidaan luoda ohjelman sisäiseen työkalukirjastoon, jolloin niiden geometria generoidaan automaattisesti. Ohjelmien luonti on nopeaa ja virheetöntä, ja se onnistuu robottimerkistä riippumatta Delfoi CUT:in ainutlaatuisen, universaalin robottikoodituen avulla.

Prosessikohtaiset ominaisuudet

 • Kappaleen reunapiirteiden, aukkojen ja pintojen automaattinen tunnistus
 • Työratojen automaattinen generointi piirretietojen perusteella
 • Ohjelmiston sisäinen työkalupankki, jonne voidaan luoda vapaavalintaisesti lisää työkalugeometrioita
 • Soveltuu hyvin paitsi robotisoituun jäysteenpoistoon, työstöön ja viimeistelyyn, myös esimerkiksi laser- tai plasmaleikkaukseen
 • Robotin työkalunvaihtojen hallinta
 • Robottikonfiguraatioiden hallinta
 • Kaikkien ulkoisten robottiakselien rajoittamaton, automaattinen hallinta (esim. Gantry-paikoittimet, lineaariradat ja moniakseliset paikoituslaitteet)
 • Kaikkien liikeratojen ja robotin liikepisteiden manuaalinen hienosäätömahdollisuus
 • Monipuoliset kalibrointityökalut mallinnetun solun äärimmäisen tarkan ohjelmointituloksen takaamiseksi

Edistyneet ominaisuudet

 • Delfoi RoboCAM: CNC-työstöratojen tuonti automaattisesti CAD/CAM -ohjelmistoista simulointimalliin
 • Tukee 3-5-akselisten työstökoneiden työratakoodeja
 • Tiedostoformaatteja esim. *.apt/aptsource, *.txt tai muut ASCII-koordinaattiformaatit

Simulointi

 • Laaja komponenttikirjasto käytettäväksi solun layout-mallinnukseen – yli 1000 valmista robotti- ja paikoitinmallia sekä lukuisia älykkäitä, parametrisiä komponentteja kuten hihnakuljettimia, valokennoja ja turva-aitoja
 • Törmäyksien ja ”läheltä piti” -kohtaamisten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Solun layout-suunnittelu ja komponenttien paikoitus solun sisällä
 • Robotin ulottuvuustarkastelu
 • Akselirajojen ylitysten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Liikeratojen singulariteettikohtien automaattinen tunnistus
 • Luotujen robottiohjelmien tehokas ja nopea simulointi joko reaaliajassa tai nopeutta portaattomasti säätämällä
 • Mahdollisuus tallentaa simuloitu ohjelma 3D-PDF- tai AVI-muodossa ja jakaa se helposti eteenpäin

CAD-tietojen tuonti

Ohjelmistossa on laaja tuki CAD-tietojen tuontia varten eri formaateissa. Tuki löytyy niin geneerisille formaateille kuin suorille tiedonsiirtoformaateille. Katso alla olevasta linkistä luettelo kaikista tuetuista CAD-tiedonsiirtoformaateista.

Tiedonsiirto

 • Robottikoodin luonti offline-ohjelmasta universaalisti robottimerkistä riippumatta, esim. KUKA, Yaskawa Motoman, Reis Robotics, Kawasaki, Fanuc, OTC
 • Ylöslataajat valmiin robottikoodin lataamiseen pois kontrollerilta ja takaisin offline-ohjelmistoon simuloitavaksi
 • Myös ulkoisten I/O-laitteiden ohjaus esimerkiksi PLC-logiikan kautta onnistuu helposti

System requirements for Delfoi Robotics 4.2

Ota yhteyttä ja kysy lisää