Delfoi PAINT

Delfoi PAINT on nopea ja käyttäjäystävällinen etäohjelmointiohjelmisto robottimaalaukseen ja pinnoittamiseen. Ohjelmisto mahdollistaa robotin liikeratojen luomisen automaattisesti kaksoiskaareville pinnoille CAD-muototiedon perusteella. Ohjelmiston älykkäät simulointi- ja analysointitoiminnot mahdollistavat maalatun pinnan laadun ja robottiohjelman arvioinnin ja optimoinnin etukäteen ilman kalliita fyysisiä testisoluja ja koetuotteita. Ohjelmisto on geneerinen ja tukee kaikkia yleisimpiä maalausrobottimerkkejä.


Video: Delfoi PAINT – robottimaalauksen etäohjelmointiin

Toiminnallisuudet

 • Maalikalvon paksuuden ja pinnan laadun visualisointi ja analysointi
 • Maalausprosessin sisäänrakennettu kalibrointisovellus oikeiden maalausparametrien varmistamiseksi
 • CAD-mallin muototiedon hyödyntäminen maalausliikeratojen generoinnissa eri muotoisille pinnoille
 • Ratojen ja ohjelmien helppo editoiminen
 • Useamman robotin ohjelmien synkronointi
 • I/O-signalien käyttö
 • Törmäystarkastelu ja automaattinen ratojen suunnittelu
 • Liikeratojen automaattinen ongelmien tarkastus ja korjaus
 • Erilaisten maaliruiskujen parametrien ja vaihtojen hallinta

Simulointi

 • Nopea visuaalinen simulointi joko reaaliaikaisena tai haluttuna nopeutena
 • Kattava toimilate- ja komponenttikirjasto ja robottimallikirjasto, jossa on yli 1800 eri robottimallia ja 40 robottimerkkiä
 • Nopea robottisolun mallien ja robottilinjojen generointi
 • Automaattinen törmäystarkastelu ja havainnollinen törmäysten  visualisointi
 • Robotin työskentelyalueen havainnollinen visualisointi
 • Liikerajojen selkeä tunnistus ja visualisointi
 • Singulariteettipisteiden automaattinen tunnistus
 • Simulointitulosten dokumentointi 3D-PDF-muotoisena tai videoklippeinä ja helppo jakaminen intressiryhmien kesken

CAD-tiedostot

Ohjelmisto tukee CAD-ohjelmistojen omia natiiveja formaatteja tai neutraaleja formaatteja, kuten STEP.

Tiedonsiirto

 • Robottiohjelmien siirto/alaslataus roboteille. Postprosessorit erimerkkisille maalausroboteille, kuten ABB, Fanuc, Kawasaki, KUKA, Yaskawa, Nachi, Staübli ja Hyundai
 • Robottiohjelmien ylöslataus robottiohjaimelta Delfoi PAINT-ohjelmistoon
 • Ulkopuolisten sovellusten ja ohjelmoitavien logiikoiden (PLC) helppo implementointi I/O-tulojen ja lähtöjen avulla

Järjestelmävaatimukset Delfoi Robotics 4.2

Tuki eri robottimerkeille: