Delfoi SPOT

Delfoi SPOT on nopea ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto pistehitsausohjelmien generointiin eri merkkisille pistehitsausroboteille. Ohjelmisto hyödyntää tehokkaasti CAD-tuotemallin geometrisia piirteitä sekä hitsipisteiden lokaatiot automaattisesti määrittävää hitsipistedataa.

Video: Etäohjelmointia pistehitsaukseen – Delfoi SPOT

Toiminnallisuudet

 • Pistedatan sisäänluku ulkopuolisesta sovelluksesta ja pisteiden automaattinen sijoittaminen CAD-malliin
 • Vaihtoehtoinen manuaalinen pisteiden määrittäminen
 • Ratojen ja ohjelmien helppo editoiminen
 • Useamman robotin ohjelmien synkronointi
 • I/O-signalien käyttö
 • Törmäystarkastelu ja automaattinen ratojen suunnittelu
 • Liikeratojen nopea ongelmien tarkastus ja korjaus
 • Työkalun vaihtojen hallinta
 • Kalibrointisovellus tarkkojen robotin liikeratojen varmistamiseksi

Liikeratojen automaattinen suunnittelu

Ohjelmistoon sisältyy Delfoin kehittämä robotin liikeratojen automaattinen suunnittelusovellus, Spot Path Solver, generoi automaattisesti ongelmavapaat robotin liikeradat. Sovellus eliminoi törmäykset, nivelrajojen ylitykset, singulariteettiongelmat ja liikenopeuksien ja kiihtyvyyksien ylitykset.

Simulointi

 • Nopea visuaalinen simulointi joko reaaliaikaisena tai haluttuna nopeutena
 • Kattava toimilate- ja komponenttikirjasto ja robottimallikirjasto, jossa on yli 1800 eri robottimallia ja 40 robottimerkkiä
 • Nopea robottisolun mallien ja robottilinjojen generointi
 • Automaattinen törmäystarkastelu ja havainnollinen törmäysten  visualisointi
 • Robotin työskentelyalueen havainnollinen visualisointi
 • Liikerajojen selkeä tunnistus ja visualisointi
 • Singulariteettipisteiden automaattinen tunnistus

CAD-tiedostot

Ohjelmisto tukee CAD-ohjelmistojen omia natiiveja formaatteja tai neutraaleja formaatteja, kuten STEP

CAD-yhteensopivuustaulukko

SPOT sisäänlukija

 • CSV
 • XML
 • Custom

Tiedonsiirto

 • Robottiohjelmien siirto/alaslataus roboteille. Postprosessorit erimerkkisille hitsausroboteille, kuten ABB, Fanuc, Kawasaki, KUKA, Yaskawa, Nachi, Staübli ja Hyundai
 • Robottiohjelmien ylöslataus robottiohjaimelta Delfoi SPOT-ohjelmistoon
 • Ulkopuolisten sovellusten ja ohjelmoitavien logiikoiden (PLC) helppo implementointi I/O-tulojen ja lähtöjen avulla

Järjestelmävaatimukset Delfoi Robotics 4.2

Tuki eri robottimerkeille: