Delfoi SURF-X

Delfoi SURF-X on nopea ja käyttäjäystävällinen etäohjelmointiohjelmisto erilaisille robotilla tehtäville muotopintojen käsittelytehtäville, kuten kiillotus ja hionta. Ohjelmisto mahdollistaa robotin liikeratojen luomisen automaattisesti kaksoiskaareville pinnoille CAD-muototiedon perusteella. Ohjelmiston älykkäät simulointi- ja analysointitoiminnot mahdollistavat pinnan laadun ja robottiohjelman arvioinnin ja optimoinnin etukäteen ilman kalliita fyysisiä testisoluja ja koetuotteita.  Ohjelmisto on geneerinen ja tukee kaikkia yleisimpiä robottimerkkejä.


Video: Delfoi SURF-X:n eri käyttömahdollisuudet

Toiminnallisuudet

 • Erilaisten liikeratatyyppien helppo generointi pinnoille
 • Pinnan laadun visualisointi ja analysointi
 • Ratojen ja ohjelmien helppo editoiminen
 • Useamman robotin ohjelmien synkronointi
 • I/O-signalien käyttö
 • Törmäystarkastelu ja automaattinen ratojen suunnittelu
 • Liikeratojen automaattinen ongelmien tarkastus ja korjaus
 • Työkalun vaihtojen hallinta
 • Kalibrointisovellus tarkkojen robotin liikeratojen varmistamiseksi

Simulointi

 • Nopea visuaalinen simulointi joko reaaliaikaisena tai haluttuna nopeutena
 • Kattava toimilate- ja komponenttikirjasto ja robottimallikirjasto, jossa on yli 1800 eri robottimallia ja 40 robottimerkkiä
 • Nopea robottisolun mallien ja robottilinjojen generointi
 • Automaattinen törmäystarkastelu ja havainnollinen törmäysten  visualisointi
 • Robotin työskentelyalueen havainnollinen visualisointi
 • Liikerajojen selkeä tunnistus ja visualisointi
 • Singulariteettipisteiden automaattinen tunnistus

CAD-tiedostot

Ohjelmisto tukee CAD-ohjelmistojen omia natiiveja formaatteja tai neutraaleja formaatteja, kuten STEP.

CAD-yhteensopivuustaulukko

Tiedonsiirto

 • Robottiohjelmien siirto/alaslataus roboteille. Postprosessorit erimerkkisille roboteille, kuten ABB, Fanuc, Kawasaki, KUKA, Yaskawa, Nachi, Staübli ja Hyundai
 • Robottiohjelmien ylöslataus robottiohjaimelta Delfoi SURF-X-ohjelmistoon
 • Ulkopuolisten sovellusten ja ohjelmoitavien logiikoiden (PLC) helppo implementointi I/O-tulojen ja lähtöjen avulla

Järjestelmävaatimukset

Tuki eri robottimerkeille: