Robottiohjelmiston etäkäyttöönotto

Koronarajoitteet pakottivat meidät miettimään uusia lähestymistapoja robottisolujen käyttöönottoon. Tuloksena syntyi konsepti robottisolujen etäkäyttöönotolle, jossa solun kalibrointi, mittaukset ja käyttöönoton koulutukset suoritetaan täysin etänä.

Tavallisesti robottisolun simulointi- ja ohjelmointijärjestelmän kalibroitiin kuluu järjestelmän koosta riippuen muutamista työpäivistä noin viikkoon. Matkoineen käyttöönottoon kuluu helposti yli viikko, ja se on huomattava kustannuserä molemmille projektin osapuolille.

Etäkäyttöönoton myötä käyttöönotossa syntyviä kustannuksia, kuten matkakuluja saadaan kuitenkin laskettua merkittävästi. Myös koulutukseen käytettävää aikaa voidaan tehostaa sen tapahduttua tietokoneiden välityksellä juuri asiakkaalle sopivina aikoina.

Robottiohjelmiston etäkäyttöönottoon kuuluu kolme vaihetta:

  1. Ensin solu mallinnetaan ja solulle suoritetaan kalibrointimittaukset joko käsin tehtynä tai ajamalla esivalmisteltuja kalibrointiohjelmia, joiden pisteiden sijainnit päivitetään oikealla robotilla vastaamaan fyysisen solun tilannetta. Kalibroinnissa robotin työkalupisteen paikka mitataan tarkasti ja sen avulla määritetään solussa olevien komponenttien sijainnit ja asennot. Nämä fyysisessä solussa tapahtuvat kalibrointimittaukset tallennetaan robottiohjelmiksi, jotka lähetetään tiedonsiirto-ohjelmilla Delfoille.
  2. Kalibroinnissa mittausohjelmat siirretään esivalmisteltuun solumalliin, jossa näiden mittausten avulla määritetään komponenttien liikeradat ja sijainnit kuntoon. Kalibroinnin jälkeen solumallin tarkkuutta testataan esimerkiksi luomalla testiohjelmia, joissa robotti ajetaan solussa sijaitseviin referenssipisteisiin. Nämä testiohjelmat lähetetään asiakkaalle, joka ajaa ohjelmat ja vahvistaa että haluttu tarkkuus on saavutettu.
  3. Testauksen jälkeen asiakkaalle järjestetään ohjelmiston käyttökoulutus etänä videotapaamisohjelmiston välityksellä. Käyttökoulutuksen jälkeen ohjelmisto on täysin valmis käytettäväksi.

Useat kesän ja syksyn aikana täysin etänä toimitetut projektit osoittavat, että etäkäyttöönotto on tullut jäädäkseen. Lue lisää Case Fortacosta, jossa ohjelmisto toimitettiin kalibrointeineen Viron Narvaan.