Delfoi Planner SOTE – Sosiaali- ja Terveydenhuollon palvelutuotannonsuunnittelu ja -ohjaus

Kysyntälähtöisellä suunnittelulla laadukkaat ja resurssitehokkaat palvelut asiakkaille

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on monimutkainen kokonaisuus, jonka hallinta vaatii läpinäkyvyyden, riittävän tiedon ja hyvän johtamisen lisäksi oikeanlaiset työkalut.

Delfoi Planner SOTE on moderni ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin kehitetty palvelutuotannonsuunnittelu- ja -ohjausjärjestelmä, joka huomioi kaikki palvelutuotannon tasot.  Delfoin Planner mahdollistaa kysyntälähtöisen suunnittelun ja palveluiden kannalta olennaisten resurssien yhteensovittamisen.

Koko toimintayksikön ja kaikkien ammattiryhmien yhteinen suunnitelma yksittäisten toimintojen sijaan parantaa sekä palveluiden laatua että tuotannon kustannustehokkuutta.

Kysyntälähtöisen palvelutuotannon suunnittelun ja -ohjauksen alkuperä on teollisuuden tuotannonsuunnittelussa- ja ohjauksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viimevuosina tunnistettu palvelutuotannon hallinnan tarpeet hyvästä etukäteissuunnittelusta päivittäiseen, operatiiviseen resurssiohjaukseen.

Suomen ensimmäinen palvelutuotannonsuunnittelu ja- ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa käynnistyi Plannerilla vuonna 2017.

”Uusi järjestelmä korvaa hajanaiset ja useat käytössämme olleet Excelit, helpottaa suunnittelua, antaa nopeasti visuaalisen kokonaiskäsityksen resurssitarpeista sekä tuottaa reaaliaikaiset työ- ja huonelistat mobiilisti.” Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus.

Lue lisää Järvenpään projektista

Kuva. Asiakastarve lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollon nopeampaan suunnitteluun ja tehokkaampaan resurssien käyttöön.

Järjestelmä on toteutettu pilvipalveluna, mikä mahdollistaa pääsyn ajantasaisiin tietoihin kaikilta päätteiltä ja mobiilisti

Hyödyt

Tärkeimmät ominaisuudet

Palvelutuotannon eri tasot samassa ratkaisussa
Samassa ratkaisussa on pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen kysyntälähtöinen resurssi- ja palvelutuotannonsuunnittelu. Suunnittelu yhdistää mm. tilat, laitteet, henkilöstön ja työtehtävät toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma ja toteuma ovat reaaliaikaisesti saatavilla.

Ohjelma on helppokäyttöinen
Helppokäyttöinen ja nykyaikainen Drag & Drop -käyttöliittymä nopeuttaa suunnittelua ja käytön oppimista.

Suunnittelu on yksinkertaista
Kaikki suunnittelussa tarvittavat tiedot, kuten käytössä olevat tilat ja laitteet, ammattihenkilöt ja vaaditut osaamiset sekä suoritettavat työtehtävät määritellään etukäteen suunnittelua varten.

Selainpohjaisuus
HTML5-pohjainen käyttöliittymä on laiteriippumaton ja takaa edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset sekä suunnitelmien helpon saatavuuden organisaatiossa. Työlistat ja raportit ovat käytettävissä kaikilla laitteilla ja mobiilisti (Android, Windows, iOS).

Integroitavuus
Ohjelmisto on mahdollista integroida terveydenhuollon muihin tietojärjestelmiin: asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, henkilöstösuunnittelujärjestelmiin sekä tilojen infojärjestelmiin eri rajapintaratkaisuja käyttäen (SOA (Webservice)-, XML- tai suora tietokantayhteys

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme kertoo lisää järjestelmästä ja kertyneistä käyttökokemuksista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää