DELFOI PLANNER RATKAISU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINNANSUUNNITTELUUN JA -OHJAUKSEEN

Delfoi Planner on tehokas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnansuunnitteluun ja -ohjaukseen. Järjestelmä toimii pilvipalveluna, mikä mahdollistaa myös pääsyn mobiilisti ajantasaisiin tietoihin kaikille asianosaisille.

Ratkaisu mahdollistaa vastaanottoaikojen, huoneiden, lääkärien, hoitajien ja muiden henkilöstöryhmien viikko-ohjelmien suunnittelun yhtenä kokonaisuutena. Suunnittelu pohjautuu ennustettuun vastaanottotarpeeseen sekä olemassa oleviin tila- ja henkilöstöresursseihin.

Kuva. Asiakastarve lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollon nopeampaan suunnitteluun ja tehokkaampaan resurssien käyttöön.

Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristölle täysin uudenlainen ratkaisu aiemmin pitkälti sivuutettuun ongelmaan on jo ehditty ottaa käyttöön ensimmäisellä asiakkaalla vuoden 2017 alussa.

”Uusi järjestelmä korvaa hajanaiset ja useat käytössämme olleet Excelit, helpottaa suunnittelua, antaa nopeasti visuaalisen kokonaiskäsityksen resurssitarpeista sekä tuottaa reaaliaikaiset työ- ja huonelistat mobiilisti.” Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus.

Lisää tästä

TYYPILLISIÄ HYÖTYJÄ

Delfoi Planner -ratkaisu parantaa palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, nopeuttaa suunnittelua ja yhdistää suunnittelun yhteen järjestelmään. Järjestelmä antaa useille henkilöille näkymän ajantasaisiin suunnitelmiin samanaikaisesti, vähentää manuaaliseen kirjaamiseen liittyviä virhemahdollisuuksia sekä mahdollistaa suunnitelmien paperittoman päivittämisen helposti ja jatkuvasti. Järjestelmän avulla voidaan parantaa toiminnan laatua, tuottavuutta ja huoneiden yhteiskäyttöä. Näin vähennetään kustannuksia ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

 

Kuva. Suunnittelu tapahtuu visuaalisen Drag & Drop – käyttöliittymän avulla

OHJELMISTON TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Suunnittelun eri tarkkuustasot samassa ratkaisussa
Samassa integroidussa ratkaisussa on pitkän, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelu mm. tiloille, laitteille, henkilöresursseille ja työtehtäville.

Helppokäyttöisyys ja läpinäkyvyys
Helppokäyttöinen ja visuaalinen Drag & Drop -käyttöliittymä nopeuttaa suunnittelua ja käytön oppimista. Suunnitelma ja toteuma ovat reaaliaikaisesti jaettavissa eri osapuolille.

Perustietojen hallinta
Delfoi Plannerin perustiedot ovat helposti käyttäjän muokattavissa. Perustiedot pitävät sisällään suunnittelussa käytettäviä tietoja, kuten suunniteltavat tilat, laitteet, työtehtävät, henkilöstö, osaamiset ja kalenterit.

Selainpohjaisuus
HTML5-pohjainen käyttöliittymä on laiteriippumaton ja takaa edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset sekä suunnitelmien helpon jaettavuuden organisaatiossa. Työlistat ja raportit ovat käytettävissä myös mobiilisti (Android, Windows, iOS).

Integroitavuus
Delfoi Planner tarjoaa joustavat rajapinnat terveydenhuollon tietojärjestelmien integrointiin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, henkilöstösuunnittelujärjestelmiin tai tilojen infojärjestelmiin. Ohjelmisto on mahdollista integroida eri rajapintaratkaisuja käyttäen: SOA (Webservice)-, XML- tai suora tietokantayhteys.

Lisätietoa järjestelmästä ja sen käyttökokemuksista toimitetaan kiinnostuneille.

Ota yhteyttä