Lean asiantuntijapalvelut terveydenhuollossa

Terveydenhuollon toiminnan tehostamisella on saavutettavissa yhteiskunnalisesti merkittäviä säästöjä. Optimaalisemmalla resurssien hallinnalla voidaan parantaa tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä työympäristöä puuttumatta nykyisten resurssien määrään. Terveydenhuollon toiminnan tehostaminen edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä, jolla on usein suoria vaikutuksia myös toiminnan edellyttämiin tiloihin. Toimintaa ja tiloja kannattaa kehittää rinnakkain yhtenäisenä kokonaisuutena.

Delfoin hyödyntämien Lean metodien keskiössä on hukan, eli asiakkaalle arvoa tuottamattoman tekemisen karsiminen prosesseista. Hukkaa ovat esimerkiksi odottaminen, etsiminen ja laatuvirheet.

Myös turha liikkuminen hukkaa. Tutkimusten mukaan sairaaloiden tilaratkaisuilla onkin selvä vaikutus toiminnan tuottavuuteen. Luonnossuunnitteluvaiheeseen ja tarvemäärittelyyn käytetyt panostukset ovat kuitenkin hyvin vähäisiä, vaikka juuri tässä vaiheessa tehdään ratkaisut joilla on kaikkein suurin vaikutus rakennus- ja käyttökustannuksiin. (Kurenniemi 2004) Delfoin tarjoamilla palveluilla suunnittelet tilat ja toiminnan saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka takaa toiminnan taloudellisen kestävyyden nyt ja tulevaisuudessa.

Delfoin palvelut terveydenhuollon kehittämiseen 

Hoidon ja hoivan yleissuunnitelmassa analysoidaan eri hoito- ja hoivapalveluiden kysynnän, tilatarpeiden sekä järjestämistapojen muutokset seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Hoito- ja tukiprosessien kehitystä voidaan tehdä joko tilasuunnittelun yhteydessä tai erillisinä projekteina.

Kilpailijoistamme meidät erottaa simuloinnin käyttö prosessien suunnittelun ja kehityksen tukena. Markkinoiden edistyneimpien simulointiohjelmistojen ja yli tuhannen toteutetun projektin kokemuksella löydämme ja eliminoimme hukan toiminnastanne. Simulointi erottuu perinteisistä kehitysmenetelmistä edukseen, sillä sen avulla voidaan todentaa ehdotettujen kehitysideoiden vaikutukset ennen raskaiden muutosten läpivientiä fyysisessä toiminnassa.

Delfoilla on laaja-alainen kokemus terveydenhuollon kehittämisestä sen eri osa-alueilla. Asiakkainamme terveydenhuollossa ovat olleet muun muassa HUS, PSHP, SatSHP, KYS, VSHP, sekä VSSHP. Pitkä kokemuksemme teollisuuden tuotantoprosessien kehittämisestä tuo mukanaan uusia näkökulmia myös terveydenhuollon kehittämiseen.

Lisätietoa eri palveluistamme ja toteutetuista projekteista löydät seuraavista esitteistä, joita voi tilata yhteydenottolomakken kautta:

  • Hoidon- ja  hoivan yleissuunnitelma
  • Prosessien suunnittelu ja kehitys
  • Toimintalähtöinen tilatarpeiden suunnittelu
  • Sairaalan logistiikan suunnittelu ja kehitys

Lue Delfoin terveydenhuollon case esimerkeistä täältä

Ota yhteyttä ja kysy lisää