Sairaalan logistiikan suunnittelu ja kehittäminen

Sairaaloiden moninaiset henkilö- ja tavaravirrat muodostavat monimutkaisen logistisen kokonaisuuden. Sairaalaympäristön materiaalivirtoja ovat esimerkiksi hoitotarvikkeet, lääkkeet, ruoanjakelu, potilastekstiilit, työvaatteet, steriilit instrumentit, laboratorionäytteet, laitoshuollon tarvikkeet ja jätteet. Lisäksi henkilökunnan ja potilaiden liikkumisesta aiheutuu monia vaatimuksia tilojen sijoittelulle ja yhteyksille. Erilaisten logististen tehtävien ja toimijoiden määrä edellyttää systemaattista lähestymistä logistiikan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Sairaaloissa on perinteisesti keskitytty yksinomaan potilastyöhön, jolloin logistiset kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Kuitenkin logistiikan merkitys ja tavoitteet ovat terveydenhuollossa pitkälti samat kuin teollisuudessa, jossa logistiikan virtaviivaistamisella on pitkät perinteet: Varmistaa oikean tavaran saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan mahdollisimman matalin kustannuksin. Ongelmat logistiikassa johtavat korkeisiin kustannuksiin ja hoitotyön häiriintymiseen.

Eri materiaalivirtoihin liittyviä toimintoja kuten tilausta, varastointia, kuljetusta ja työnjakoa järkeistämällä pystytään säästämään kustannuksia ja vapauttamaan resursseja sairaalan ydintoimintaan. Delfoi tarjoaa palveluita materiaalilogistiikan kehittämiseen eri suunnittelutasoilla.

 

Toimiva logistiikkajärjestelmä edellyttää, että eri tasoilla tehdyt suunnitelmat muodostavat eheän kokonaisuuden. Delfoin logistiikkasuunnittelun palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa hyödynnetään tapahtumapohjaista simulointia, jonka avulla voidaan vertailla erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä optimoida toimintamallin yksityiskohtia.

Delfoilla on kokemusta terveydenhuollon logistiikkasuunnittelun eri osa-alueilta. Olemme olleet suunnittelemassa uudiskohteiden kokonaislogistisia ratkaisuja Espoon sairaalaan ja Järvenpään terveystaloon. Tällöin logistiikan toimintamallia on suunniteltu rinnakkain arkkitehtisuunnittelun kanssa, jolloin tilaratkaisut on saatu tukemaan toimintaa. Yksityiskohtaisempia selvityksiä on tehty esimerkiksi Fimlab Oy:n laboratorionäytelogistiikasta.