VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN TUOTANNONSUUNNITTELUN JA SIMULOINNIN SOVELTAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA

Terveydenhuollon toiminnan tehostamisella on saavutettavissa yhteiskunnalisesti merkittäviä säästöjä. Optimaalisemmalla resurssien hallinnalla voidaan parantaa tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä työympäristöä puuttumatta nykyisten resurssien määrään. Delfoi on saavuttanut huomattavia hyötyjä asiakkailleen tilaus-toimitusprosessien kehittämisessä teollisuudessa lyhentämällä läpimenoaikaa, pienentämällä keskeneräisen tuotannon määrää, lisäämäällä resurssien käyttöastetta, lisäämällä kapasiteettia sekä parantamalla suunnittelun ja ohjauksen läpinäkyvyyttä organisaatioiden välillä. Tavoitteena on hyödyntää tätä osaamista ja tietotaitoa terveydenhuollon prosessien kehittämisessä.

Terveydenhuollon toiminnan tehostaminen edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä sekä niitä tukevia ohjausjärjestelmien hankintoja. Toiminnanohjausjärjestelmien on tuettava uusia ja tehokkaita tulevaisuuden toimintamalleja. Uudet toimintamallit voidaan kehittää prosessin mallintamisella, analysoinnilla sekä mallien testaamisella simulointia hyödyntäen.

Projektit toteutetaan yhteistyössä loppuasiakkaan (sairaanhoitopiiri/sairaala/terveyskeskus) kanssa. Jatkossa simuloinnilla todennettu toimintamalli voidaan ottaa käyttöön sitä tukevalla ohjaus- ja suunnitelujäjestelmällä, jolloin uudet, testatut ja hyväksytyt toimintamallit saadaan käyttöön suunnitellun mukaisesti.

Katso täältä esimerkkejä terveydenhuollon simuloinneista

Ota yhteyttä ja kysy lisää