Kehittämistyöpajat

Delfoin Lean kehittämistyöpajat on tarkoitettu siihen Lean-kehittämisen vaiheeseen, jossa luodaan pohjaa yhdelle tai useammalle kehittämisvaihtoehdolle. Työpajoja järjestetään tarvittava määrä, tyypillisesti n. puolen päivän paja kerrallaan.

Tyypillisesti alkuvaiheen kehittämistyöpajat sisältävät ensin yhden kokonaisprosessin tavoitetilanteen suunnittelupajan, muutamia työpajoja rajatumpaan kehittämisaiheen (esim. layout, tuotannonohjaus, valmistusprosessit tai sisälogistiikka) sekä yhden työpajan mittaroinnin ja jalkautuksen suunnitteluun. Laajempien muutoskohteiden testaamiseen voidaan tarvita tuotannon tai logistiikan simulointimallinnusta, ja työpajoissa voidaan määritellä tarvittavat oletukset ja lähtötiedot simulointia varten. Suunnitteluvaiheen työpajoihin osallistuu laajasti johtoa ja asiantuntijoita.

Kun kehittämisen päälinjat ovat selvillä, voidaan käytännön kehittämistyötä jatkaa työpajoilla toimenpiteiden jalkautusvaiheessa. Esimerkiksi työpisteiden uudelleenjärjestelyt, tavoiteprosessin kuvaaminen, tietojärjestelmien määrittelytyö tai päivittäisjohtamisen työkalujen toteuttaminen voivat olla jalkautusvaiheen aiheita, joita työstetään työpajoissa. Jalkautusvaiheessa tyypillisesti työpaja myös palvelee viestinnän tarpeita, sillä osallistujat saavat intensiivityöskentelynä tarkan kuvan työpajan kohteena olevan prosessin uudistamisesta.

Delfoi valmistelee työpajat, fasilitoi ne ja hoitaa tarvittavan dokumentoinnin työpajan jälkeen. Asiakkaan osallistujien aika saadaan näin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ydintehtävään, eli toiminnan kehityssuuntien sekä kehittämistoimenpiteiden määrittelyyn, vertailuun ja arviointiin. Työpajojen lopputulosten ohella asiakas hyötyy myös siitä, että työpajamenetelmät tulevat tutuksi asiakkaan kehittämistyöryhmille. Toivottavaa onkin, että Lean-kehitystyön edetessä asiakkaan kehittäjät ottavat vastuuta ja jatkavat työpajojen vetämistä mm. jatkokehitystyön osalta ja jatkuvan parantamisen prosessissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää