Lean koulutukset ja valmennukset

Mikäli olette vasta miettimissä, miten Lean voisi teillä toimia, niin ensimmäisessä vaiheessa pystymme pitämään puolikkaan päivän Lean-koulutuksen esimerkiksi johdolle ja tuotannon kehittämistiimille. Lean-yleiskoulutuksen lisäksi pystymme toteuttamaan täsmäkoulutuksia Leanin eri osa-alueisiin, tyypillisesti pienemmälle osallistujamäärälle. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, tai muualta varattavassa koulutustilassa.

Kun tietämys Leanista on riittävällä taso, voimme myös tarjota valmentavaa käytännön tukea kehittäjien tueksi. Koulutuksissa ja työpajoissa opittujen asioiden toteuttaminen lattiatasolla päivittäin vaatii, että kehittämiseen muodostuu rutiini. Oikean rutiinin oppimista voidaan tukea tyypillisesti alkuun korkeammalla intensiteetillä, esimerkiksi lyhyillä päivittäisillä valmennustapaamisilla. Kun rutiini alkaa sujumaan, intensiteettiä vähennetään ja valmennettava pystyy lopulta omatoimisesti toteuttamaan kehitystyötä, nykytilan analysointia tai vetämään työpajoja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää