Logistiikan simulointi

Logistiikan kehittämistä simuloimalla

Delfoi tarjoaa asiakasyrityksilleen toimitusketjun ja sen osien simulointia sekä logistiikan suunnittelua. Työvälineenämme käytämme tapahtumapohjaista tietokonesimulointia. Lue lisää FlexSim – ohjelmistosta.
Simuloinnilla voidaan analysoida kokonaisia toimitusketjuja, laitoksia (esimerkiksi varasto, logistiikkakeskus, satama) sekä laitejärjestelmiä (esimerkiksi kuljettimet, automaattivarastot, keräilyrobotit). Delfoilla on laaja kokemus sekä olemassa olevien että täysin uusien laitosten ja järjestelmien simuloinnista. Simuloinnin avulla  voidaan varmistaa, että toteutettava logistiikan toimintatapamuutos tai investointi vastaa sille asetettuja vaatimuksia, niin nopeuden, palvelukyvyn kuin kustannustenkin suhteen.

Tilaus-toimitusketjun simulointimalli

Simulointi on edullinen, nopea ja turvallinen tapa tutkia logistisen ketjun sekä laitosten ja järkestelmien toimintaa ja tunnuslukuja. Tietokonesimulointi merkitsee todellisen tai suunnitteilla olevan järjestelmän vaikutusten jäljittelemistä ajassa. Tapahtumapohjaisen simuloinnin etuna on se, että laajojenkin logistiikkajärjestelmien analysoinnissa voidaan huomioida riittävällä tarkkuudella ykityiskohdat. Toisistaan riippuvien tapahtumien, logistiikan ohjaustapojen sekä parametrien yhdysvaikutukset saadaan huomioitua ennustettaessa simuloinnin avulla mallinnettavan systeemin tuloksia.

Esimerkiksi simuloinnilla voidaan sovittaa yhteen käsittelylaitoksen sisään tulevien toimitusten aikataulut, lähtevien toimitusten aikataulut sekä kapasiteetti eri vuorokaudenaikoina. Logistiikan työprosesseja, toimitusketjun ohjausta sekä laitekapasiteettia on helppo muuttaa simuloinnissa, jolloin yksittäisten muutosten vaikutus saadaan näkyviin koko toimitusketjussa. Simulointimallissa voidaan hyödyntää olemassa olevia lähtötietoja mm. toiminnanohjausjärjestelmästä, reittisuunittelusta, varastonhallintajärjestelmästä sekä menetelmä- ja prosessikuvauksista.
Simulointimall tuottaa teknisiä ja taloudelliosia tunnuslukuja eri skenaarioden vertailuun.  Numeerisen simuloinnin lisäksi tapahtumien päivittämistä voi seurata graafisesti kolmiulotteisena animaationa, jolloin tulosten tulkitseminen nopeutuu ja helpottuu. Samaa mallia ymmärtävät niin työntekijät, markkinointi kuin operatiivinen johtokin.

Tiimityötä asiakasyrityksen kanssa

Delfoin kokemus yli 1000 simulointiprojektista perustuvat hyvään tiimityöskentelyyn asiakasyritysten kanssa. Kaiken perustana on asiakkaan kuvaaama tuotanto ja ja tilaus-toimitusprosessi, jota simuloidaan erilaisilla lähtöarvoilla, tuotemixeillä ja tilauksilla. Projetiryhmä koostuu aina sekä asiakasyrityksen että Delfoin asiantuntijoista. Näin toimien varmistetaan, että lopputoksessa on otettu huomioon kaikki tarvittavat tekijät ja tulokset on siirrettävissä toimenpiteiksi todelliseen käyttöönottoon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää