Tuotannon nykytila-analyysi

Nykytilanteen ymmärtäminen ja analysointi on tuotannon kehittämisessä yhtä tärkeää, kuin itsensä paikantaminen suunnistuskilpailussa. Jos et tiedä, missä olet, oikeaan kohteeseen päätyminen on mahdollista vain tuurilla!

Delfoin nykytila-analysointipalvelulla tuotannon ja prosessien kehitystarpeista ja mahdollisuuksista muodostetaan kokonaiskuva, jonka pohjalta arvioidaan kehityspotentiaalia. Kokonaiskuva perustuu tuotantokustannusten, varaston, kapasiteetin käytön ja läpimenoaikojen analysointiin. Tavoitteena on selvittää faktapohjaisesti, mikä on tuotannon nykytila, ja mitkä ovat kehitystavoitteiden kannalta vaikutuksellisimmat toiminnot/tuotteet, joihin kehitystoimet kannattaa kohdentaa. Lisäksi halutaan selvittää, onko sellaisia tuotteeseen, prosessiin tai toimintaympäristöön liittyviä rajoitteita, joita ei tässä yhteydessä pystytä poistamaan. Lean-kehittämisen myöhemmissä vaiheissa tyypillisesti tehdään vielä yksityiskohtaisempia nykytila-analyyseja, mutta sitä ennen tarvitaan kokonaiskuva prosessista.

Työn alkuvaiheessa Delfoin konsultit havainnoivat toimintaa tehtaassa tai muussa tarkastelun kohteena olevassa prosessissa. Havainnoinnin avulla arvioidaan mm. materiaalivirtoja, työtapoja, hukkia sekä erilaisten arvotuottamattomien vaiheiden vähentämismahdollisuuksia. Arvoa lisäämättömät vaiheita voidaan arvioida seuraavan luokituksen mukaan

 1. arvoa lisäämättömät työvaiheet arvoketjussa (7 eri hukkaa),
 2. vaihtelu, joka haittaa tai estää arvoketjun kehittämistä (kysynnän määrän ja tuotemixin tai prosessin toiminnan vaihtelu) sekä
 3. toimintamallin ylikuormitus (prosessia tai resurssia kuormitetaan yli kapasiteetin, ja tämä jätetään huomioimatta suunnitelmissa).

Numeerisen analyysin toteutuksesta sovitaan tarkemmin sen jälkeen, kun kokonaisprosessi on tiedossa ja se, millä menetelmillä dataa eri prosessivaiheista voidaan kerätä. Tarvittaessa työn yhteydessä voidaan myös tuottaa kattavat prosessikuvaukset nykyisestä toiminnasta.

Analyysien perusteella  määritetään kehitystavoitteet, yhdessä asiakkaan projektiryhmän kanssa. Kehitystavoitteiden jatkojalostamisesta tehdään työsuunnitelma, ja tyypillisesti nykytila-analyysin jälkeen jatketaan kehittämistyöpajoihin.

Nykytila-analyysin lopputuloksena saat esimerkiksi:

 • Tehtaan tai prosessin läpimenoaika-analyysi
  • Tuotteittain kokonaisläpimenoaika
  • Läpimenoajan suhde työaikaan (vaiheen tuntimäärä jaettuna vaiheen miehityksellä)
  • Delfoin arvioi toiminnan tehokkuudesta ja mahdollisuuksista lisätä jalostavan ajan osuutta läpimenoajoista ja työtuntikertymästä
 • Tehtaan päätoimintojen välinen materiaalivirta.
 • Tuotemäärä- ja tuotantokustannusanalyysi: lopputuotteen, osakokoonpanot, puolivalmisteet, ja ostokomponentit
 • Kapasiteetin käyttöanalyysi (keskeiset laiteresurssit, henkilöstö, tilat)
 • Lista kehittämiskohteista ja alustava arvio tuotannon kehittämispotentiaalista

Ota yhteyttä ja kysy lisää