Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen sekä esiselvitykset

Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen kehittäminen on usein top3:ssa, kun nykytila-analyysin lopussa arvioidaan, missä yrityksen osa-alueessa on suurimmat Lean-kehityspotentiaalit. Suunnittelu prosesseja ei välttämättä ole kuvattu, työkalut eivät tue tehokasta suunnittelua ja läpinäkyvyys tehtaan sisällä – puhumattakaan toimitusketjusta – on heikkoa. Delfoilla on oman Planner -suunnittelujärjestelmän toimitushankkeiden myötä kertynyt mittavaa osaamista suunnittelun metodeista, suunnittelun ja päivittämisen tarkkuustasosta, monitehdasympäristön ohjauksesta sekä vaativista järjestelmäintegraatioista.

Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen kehittämistä tehdään kehittämistyöpajoissa, ja tuotannon sekä varaston ohjaustapojen systeemitason vaikutuksia analysoidaan simulointivaiheessa. Kehittämistyö tuottaa lopputuloksena suositukset tavoitetilasta. Jos tavoitetilaan liittyy tuotannon suunnittelun ja ohjauksen muutokset tai järjestelmähankinnat, voimme erillisenä palveluna tarjota esiselvitystyön, joka helpottaa mahdolliseen järjestelmähankintaan valmistautumista. Esiselvityksessä voidaan kuvata

  • Suunnitteluprosessien nykytila
  • Liiketoiminnan tavoitteet ohjaukselle
  • Tavoitetilan ohjaustapa/tavat
  • Tavoitetilan suunnitteluprosessit, vastuut ja käyttäjäroolit
  • Alustava tavoitetilan järjestelmäkartta sekä niiden kytkennät

Esiselvityksen jälkeen voit edetä järjestelmävaihtoehtojen kartoittamiseen. Kokonaisuus ratkaisee, mikä on teille oikea vaihtoehto. Jos työn päätteeksi nähdään, että Delfoi Planner ratkaisu on mahdollisesti teille sopiva ratkaisu, voidaan esiselvityksen jälkeen käynnistää Planner pilotointi (lue lisää Plannerista täältä).

Ota yhteyttä ja kysy lisää