TUOTANNONSUUNNITTELU JA -OHJAUS

TUOTANNONSUUNNITTELU- JA OHJAUSRATKAISU LUO EDELLYTYKSET TEHOKKAALLE TOIMINALLE

Kysy lisää asiantuntijalta

MANU -tutkimusohjelman VTT:n ja korkeakoulujen tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että jopa 88% yrityksistä käytti MS Excel sovellusta tuotannonsuunnitteluun vaikka yrityksissä on investoitu huomattavia summia toiminnanohjausjärjestelmiin. Exceleiden käyttö on seurausta toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) ongelmista hienosuunnittelussa ja -ohjauksessa. Samaan aikaan yrityksissä on haasteina heikko toimitusvarmuus, pitkät läpimenoajat ja läpinäkyvyyden puute.

Ongelmaan on herätty kansainvälisestikin. Teollinen internet ja Industry 4.0 -ratkaisut ovat nousseet yritysten johdon agendalle ja yrityksissä on tiedostettu tarve tuotannon digitalisoimiselle. Digitalisoinnin avulla tuotanto saadaan läpinäkyväksi ja reaaliaikaiseksi sekä suunnittelun että toteuman osalta.

Ota yhteyttä

Kuva. Delfoi Planner – tuotannon suunnitelu ja -ohjaus verkostoituneessa tuotannossa.

TUOTANNON SUUNNITTELU, HIENOKUORMITUS JA OHJAUS

Delfoi on kehittänyt teollista internettiä hyödyntävän selainpohjaisen ja pilvipalvelua hyödyntävän Delfoi Planner – ohjelmistoratkaisun, joka integroituu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin. Ratkaisu pitää sisällään kehittyneen tuotannon aikataulutuksen ja suunnittelun (APS, Advanced Planning & Scheduling), ennuste ja karkeasuunnittelun (S&OP, Sales and Operation Planning), tuotannon ohjauksen ja seurannan (MES, Manufacturing Execution System).

Järjestelmä parantaa yritysten kilpailukykyä lyhennentämällä tuotannon läpimenoaikoja, parantamalla toimitusvarmuutta, pienentämällä tuotantoon sidottua pääomaa ja parantamalla myynnin ja tuotannon kommunikointia.

VERKOSTOITUNEEN TUOTANNON SUUNNITTELU JA MUUTOSTEN HALLINTA

Delfoi Planner mahdollistaa tuotannon vaiheketjujen muutosten nopean uudelleen suunnittelun ja tuotannon tilan seuraamisen globaalisti – ja reaaliajassa: töiden edistyminen niin ajallisesti kuin kappalemäärinä, toteutuneet vaiheajat ja laatupoikkeamat. Yritysjohto ja suunnittelu sekä muut sidosryhmät tietävät joka hetki tuotantonsa tilan eri tehtaissaan. Tiedon syöttö tapahtuu ihmisten toimesta tehtaissa tai koneista luettuna.

TIEDON JAKAMINEN INTERNETISSÄ

Delfoi Planner on tehokas viestintätyökalu tuotantoa ja toimituksia koskevan tiedon jakamiseen. Sen web-pohjainen käyttäjäliittymä ja teollista internet’iä hyödyntävä arkkitehtuuri varmistaa täsmällisen, merkityksellisen ja ajankohtaisen tiedon saatavuuden sitä tarvitseville milloin tai mistä tahansa käyttäjäprofiilin mukaisesti. Helppo ja visuaalinen käyttäliittymä madaltaa käyttökynnystä sekä nopeuttaa käyttöönottoa. Sen helppo jaettavuus lisää suunnitelmien ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa täten yrityksesi reagointikykyä.

TUOTANNONOHJAUS JA -SEURANTA

Delfoi Planner – ohjelmistossa on oma tuotannonohjausmoduuli aikataulutettujen työlistojen julkaisemiseksi tuotantoon sekä tuotannon tilatietojen välittämiseksi reaaliaikaisesti tuotannonsuunnittelun ja myynnin käyttöön. Ohjelmisto mahdollistaa paperittoman tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää