TUOTANNONSUUNNITTELU JA -OHJAUS

Delfoi Planner on helppokäyttöinen ja visuaalinen tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä. Ohjelmisto toimii yhdessä toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. Delfoi Planner mahdollistaa verkostoituneen tuotannon tuotanto- ja toimitusketjujen suunnittelun ja ohjaamisen yli tehdasrajojen myös globaalissa toiminnassa. Ohjelmiston toiminnallisuudet kattavat niin päivittäisen tuotannon hienokuormituksen kuin myös myynnin ja tuotannon pitkän aikavälin suunnitelun.

Tuotannonsuunnittelu ohjelmisto

Delfoi Planner mahdollistaa tilausten vaihekohtaisen suunnitelun kapasiteettirajoitetusti

HIENOKUORMITUS

Delfoi Planner on yhdistetty tuotannon hienokuormitus ja ohjausohjelmisto.  Delfoi Planner mahdollistaa töiden  edistymisen ja tapahtumien reaaliaikaisen seurannan. Ohjelmisto auttaa parantamaan teollisuusyritysten kilpailukykyä ja toiminnan läpinäkyvyyttä mm. lyhentämällä tuotannon läpimenoaikoja, vähentämällä keskeneräistä tuotantoa sekä parantamalla toimitusvarmuutta.

Asiakascasessa suuri konepajakonserni on saavuttanut merkittävän kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantumisen Delfoi Planner – ohjelmiston avulla:

  • läpineoajat ovat lyhentyneet 50% > kapasiteetin merkittävä lisääntyminen
  • keskeneräinen tuotanto on vähentynyt 50%
  • toimitusvarmuus on noussut n. 75%:sta yli 90%:iin ilman ylimääärisä aika- ja materiaalipuskureita

Web-pohjainen ohjelmisto on helppo jakaa, ja se parantaa suunnittelun läpinäkyvyyttä tuotannon, myynnin ja yrityksen muiden sidosryhmien välillä.

Delfoi Planner -ohjelmistossa on yhdistetty kehittynyt tuotannonsuunnittelu  (APS Advanced Planning and Scheduling) ja tuotannonohjaus (MES Manufacturing Excecution System). Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vastaavasti tuotannosta voidaan päivittää töiden edistyminen ja kuittaukset tuotannonsuunnitteluun reaaliaikaisesti ja myös toiminnanohjausjärjestelmään. Ohjelmisto soveltuu erinomaisesti työintensiivisten  ja projektitoiminnan suunnitteluun sekä kappaletavara- ja elintarviketeollisuuteen.

ENNUSTESUUNNITTELU

Myynnin ja tuotannon pitkän aikavälin ennustesuunnittelu (Sales & Operations Planning, SOP) tapahtuu saman järjestelmän avulla. Myynti ja tuotanto voivat suunnitella ja tarkastella läpinäkyvästi ja samanaikaisesti niin tulevia ennusteita kuin olemassa olevaa tuotantoa visuaalisen, graafisen käyttöliittymän kautta. Selainpohjaisuus mahdollistaa pääsyn järjestelmään internetin välityksellä ilman paikkasidonnaisuutta ja vastaavasti tiedon välittämisen  samanaikaisesti kaikille sidosryhmille tarvittaessa globaalisti.

DELFOI PLANNER LYHYESTI

Helppokäyttöisyys ja suunnittelun nopeus
Visuaalinen Gantt-näyttö, jossa suunnittelu tapahtuu helposti drag and drop -toiminnolla. Ohjelmistossa on vaihtoehtoja tilausten automaattiselle ajoittamiselle.

Tuotantoketjujen suunnittelu ja ohjaus. Nopea tuotannnon vaiheketjujen aikataulutus yli tehdasrajojejen. Synkronoitu ja reaaliaikainen liityntä tuotantoon mahdollistaa tuotannon tilatietojen tosiaikaisen seurannan ilman raportoinnin hitautta.

Selainpohjaisuus
Selainpohjaisuus (J2EE) takaa suunnittelun läpinäkyvyyden sekä edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset.

Integroitavuus
Helppo ja luotettava integrointi ERP- järjestelmiin, kuten SAP ja muihin tietojärjestelmiin, kuten tuotetiedon hallintaan, PDM. Ohjelmisto on mahdollista integroida eri rajapintaratkaisuja käyttäen: SOA (Webservice)-, XML- tai suora tietokantayhteys.

Suunnitelmien todentaminen
Suunnitelmien oikeellisuuden verifi oimiseksi ohjelmistossa on useita visualisointimahdollisuuksia. Kapasiteettirajoitettu suunnittelu varmistaa resurssien ja aikataulun riittävyyden.