Case Duun Industrier

Norjan suurin hitsausrobottiasema

Kuva: Yaskawa -hitsausrobotti hitsaamassa DUUN Industrierin tuotetta.

Duun Industrier AS valmistaa traktoreihin erilaisia toimilaitteita, kuten lumiauroja ja -linkoja, klapikoneita ja lietteen käsittelypumppuja. Vuonna 2013 yritys investoi uuteen robottihitsausasemaan. Robottiasemassa on portaali, jossa on kaksi Yaskawa -merkkistä hitsausrobottia. Lisäksi asemassa on kaksi kappaleenkäsittelylaitetta. Robottiasemassa on yksitoista (11) servo-ohjattua akselia kummallakin hitsausrobotilla. Installaatio on suurin Norjassa toteutettu robottihitsausasema ja myös yksi suurimmista Pohjoismaissa.

Suuren robottiaseman lisäksi DUUN Industrier’illa on myös pienempi robottiasema, jossa hitsataan komponentteja lopputuotteille.

Offlineohjelmointi Duun Industri’lla

Robottihitsaus lisää tuottavuutta ja sen lisäksi takaa tasaisen ja korkean laadun hitsauksessa. Uusien tuotteiden valmistumisaika on kriittinen tekijä. Useat tuotteista ovat nk. kausituotteita, kuten lumiaurat ja -lingot. Esimerkiksi lumiauroilla kausiluonteisuus tarkoittaa sitä, että uusien auramallien tulee olla markkinoilla oikeaan aikaan ennen talven ja aurauskauden alkamista.

Robottien offlineohjelmointi mahdollistaa sen, että robotit voivat hitsata ilman perinteisestä opettamalla ohjelmoinnista aiheutuvaa tuotantoseisokkia. Uudet robottiohjelmat on tehty tuotannon ulkopuolella etänä ja tarkastettu simuloimalla. Ohjelmat ovat valmiina käytettävissä aina, kun uuden tuotteen hitsaaminen alkaa.

Robottisolun kalibrointi ilman ulkopuolisia mittalaitteita

Offlineohjelmonti edellyttää, että ohjelmisto on otetu käyttöön fyysisen robottiaseman kanssa ja että ohjelmistoon mallinnettu robottisolu on kalibroitu ohjelmoinnin edellyttämään tarkkuuteen. Kalibroinnissa on kaksi työvaihetta: robottiaseman mittaaminen ja simulointimallin kalibrointi eli geometristen virheiden kompensointi. Delfoi ARC offlineohjelmointiohjelmisto ei edellytä ulkopuolisten mittalaitteiden, kuten lasermittauslaitteiden käyttöä. Mittaamisen käytetään itse hitsausrobotteja. Tämä on hyvin kustannustehokas tapa ja myös tarkka. DUUN Industrier’illa oli robottisolun mallin ja fyysisen aseman nk. absoluuttinen virhe ainoastaan +/- 5 mm. huolimatta robottiaseman massiivisesta koosta ja servoakseleiden suuresta lukumäärästä

Ei ohjelmoinnin aiheuttamia tuotantokeskeytyksiä

Yritys suunnittelee kaikki tuotteensa modernilla 3D CAD-ohjelmistolla. Inventor-ohjelmistolla tuotetut CAD-mallit sisältävät kaiken oleellisen geometriatiedon offlineohjelmointia varten. Delfoi ARC -ohjelmisto hyödyntää tuotemallin piirteitä ratojen generoinnissa. Tällaisia ovat reunat, reunakäyrät, reiät ja matemaattiset käyrät (spline). Ohjelmistolla suunnitellaan myös hitsien hakurutiinit. Hitsien hakuja tarvitaan kompensoimaan tuotekohtaiset mittapoikkeamat: robotti hakee hitsien aloituskohdat polttimen langalla ennen hitsaamisen aloitusta. DUUN’illa uusien hitsausohjelmien ottaminen käyttöön tuotannossa tapahtuu ilman nk. kylmäajoa. Kylmäajo tarkoittaa ohjelmien ajamista fyysisessä robottiasemassa niin, että robotti ajaa koko työkierron hitsaamatta. Offlineohjelmoidut ja simuloidut ohjelmat siirretään suoraan robottisolulle työjonoon.

Tasainen ja korkea hitsauksen laatu

Kuva: Korkealuokkaista robottihitsausta DUUN’illa.

DUUN’illa on korkeat laatuvatimukset ja tämä pätee myös hitsaukseen. Hitsauksen jälkeen hitsaussaumoja  ei yleensä tarvitse hioa, vaan tuotteet ovat valmiita seuraavaan työvaiheeseen. Yksi syy hitsien korkeaan laatuun on offlineohjelmoinnissa. Hitsauslangan pituus pysyy vakiona koko hitsauksen ajan ja myös poltinkulma pysyy asetettuna hitsauksen ajan. Hitsausmenetelmät ja asetukset tallennetaan WPS (Welding Procedure Specification) – kirjastoa hyödyntävään tietokantaan. Näin parhaat hitsauskäytännöt kopioituvat tuotteilta ja tuoteperheiltä seuraaville.

 

Ammattitaitoiset ihmiset ovat suuressa arvossa

Kuva: Robottikäyttäjät Duun Industrier’lla.

Ohjelmoinnin tehokkuuteen tai korkeaan hitsauksen laatuun ei vaikuta ainoastaan ohjelmisto, vaan myös ohjelmiston käyttäjät. DUUN’illa offlineohjelmointia toteuttavien käyttäjien ammattitaito on korkeaa luokkaa. Operaattorit työskentelevät tiiminä ja jakavat osaamistaan ja kokemuksiaan toinen toistensa kanssa. Hitsaustietokannat ja WPS-kirjastot ovat käyttäjien tekemiä ja he myös ylläpitävät ja kehittävät laatua.

 

Lisätietoa: DUUN Industrier