DB Schenkerin tavaravirrat Liedon terminaalissa sujuviksi simuloinnilla

Delfoi auttoi DB Schenkeriä optimoimaan Turun uuden terminaalin toiminnot. Työkaluina käytettiin tavaravirta-analyysia ja mallinnusta.

Terminaalin aktiivinen suunnittelutyö starttasi pari vuotta sitten, jolloin myös Delfoi tuli mukaan hankkeeseen.

Tavaravirta-analyysilla ja simulointimallinnuksella pyritään hahmottamaan terminaalin tuleva toiminta mahdollisimman kattavasti, jotta tilat ja niiden käyttö voidaan optimoida myös tulevaa ennakoiden.

”Tavoitteena oli saada aikaiseksi mahdollisimman hyvin reaalimaailmaa mallintava simulaatio”, kertoo Turun terminaalin päällikkö Tommi Gröndahl DB Schenkeriltä.

”DB Schenkerillä esisuunnittelun tärkeys ymmärrettiin ja siihen haluttiin selkeästi panostaa”, Delfoin palveluliiketoimintajohtaja Vesa Paju kiittää.

Lue tarina kokonaisuudessaan täältä

Simulaatio ja data ohjaavat sisälogistiikan kehittämistä