Roclan tilaus-toimitusprosessin läpimenoaika lyheni

Roclan tilaus-toimitusprosessin läpimenoaika lyheni 70 päivästä 5 päivään

Rocla Oy:n onnistuilyhentämään tilaus-toimitus läpimenoajan 70 vuorokaudesta 5 vuorokauteen siirtymällä paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoon sekä hyödyntymällä massaräätälöintiperiaatteita. Alustavat suunnitelmat testattiin ja jetkokehitettin simulointi hyödyntämällä.

Projektin tausta ja tavoitteet

Rocla Oy:n uuden Humanic- työntömastotrukin kysyntä ylitti odotukset. Tuotannon kapasiteetti ei riittänyt tyydyttämään kysyntää. Toimitusajat pitenivät 4 viikosta 16 viikkoon. Keskimääräinen läpimenoaika tilauksesta toimitukseen oli 70 vrk.

Kasvaneen volyymin seurauksena Roclalla käynnistettiin kehitysohjelma, jonka tavoitteena tilauksesta toimitukseen läpimenoajan lyhentäminen 70 vuorokaudesta 5 vuorokauteen. Menetelmänä oli päätetty käyttää massaräätälöintiä ja siirtymistä paikkakokoonpanosta tuotantolinjaan.

Keskeisiä haasteita olivat:

 • Työkulttuurin muuttaminen
 • Ei aikaisempaa kokemusta linjakokoonpanosta
 • Suuri tilauskanta – pitkät toimitusajat
 • Avaintoimittajien tiiviimpi synkronointi osaksi tuotantojärjestelmää
 • Haasteellinen tuotearkkitehtuuri

Simuloinnin tavoitteena oli selvittää:

 • Tuotteen soveltuvuus linjakokoonpanoon
 • Eri tuotevariaatioiden vaikutus tahtiaikoihin – linjan robustisuus
 • Vaihto-omaisuuden käyttäytyminen ja optimointi

Toteutus

Uudesta tuotantolinjasta rakennettiin simulointimalli. Simulointimalliin luettiin tilauskanta ja monitasoinen tuoterakenne suoraan Roclan Työkalupakki – ERP järjestelmästä. Massaräätälöinnin mukaisesti jokainen tilaus koostuu vakiotuotteesta, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös simuloinnissa valmistettava tuote koostuu vakiotuotteesta ja siihen asiakaskohtaisesti kokoonpantavista osista. Simulointimallissa valmistetaan juuri tilauksen mukaisia massaräätälöityjä tuotteita joiden kokoonpanoaika riippuu siitä, mitä variaatioita tuotteeseen tulee.

 Simulointimallilla tutkittiin, kuinka monta kokoonpanopaikkaa linjalla tarvitaan, miten kokoonpanovaiheet tulee jakaa linjalle ja kuinka monta linjaa tarvitaan.

Koska simuloinnissa oli tavoitteena selvittää myös vaihto-omaisuuden käyttäytymistä ja optimointia, huomioitiin simuloinnissa myös komponenttivarastojen koko, hankintatapa (2-laatikko, hälytysraja, tilaus), komponenttien toimitusajat ja jopa toimittajakohtaiset toimitusvarmuudet.

Projektin tulokset

Simulointimalli osoitti, että tuote soveltuu valmistettavaksi linjalla. Alkuperäisiin suunnitelmiin tuli muutoksia lähinnä linjojen lukumäärä suhteen: kahden linjan sijaan tarvittiin vain yksi linja. Linja osoittautui hyvin robustiksi – erillistä kokoonpanopaikkaa vaikeille koneille ei tarvita.

Vaihto-omaisuuden arviointi osoittautui haasteelliseksi. Suurin syy oli komponenttien toimitusvarmuuden hyvin heikko tilanne. Kuten konepajateollisuus yleensä, myös Rocla kärsii tiettyjen komponenttien saatavuusongelmasta. Jotta vaihto-omaisuutta voitaisiin luotettavasti simuloida, olisi hyvin tarkasti tutkittava, missä komponenteissa on saatavuusongelmia ja missä ei. Jos ongelmat yleistetään kattamaan kaikkia komponentteja ja sitten simuloidaan vaihto-omaisuutta, saadaan liian korkeita lukuja.

Projektissa toimitetun simulointijärjestelmän avulla RoclaOy voi edelleen kehittää linjan toimintaa.

Rocla Oy

 • Rocla on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi materiaalinkäsittelyn älykkäitä ratkaisuja ja palveluja.
 • Roclan toiminnan painopisteinä ovat asiakaslähtöinen palvelu sekä jatkuva uusiutuminen ja toimintojen kehittäminen.
 • Kattavan palveluverkoston kautta monipuoliset materiaalinkäsittelyn palvelut Suomessa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa.
 • Varastotrukkivalmistajana Euroopan kuudenneksi suurin.
 • Kansainvälistä vientitoimintaa Rocla-jälleenmyyjien ja Mitsubishi Caterpillar Forklift -yhteistyön kautta.
 • Automaattitrukkijärjestelmien toimittajana globaali markkinajohtaja paperi-, pakkaus- ja painoteollisuudessa.