YIT simuloi pääkonttorin rakennusprojektinsa Helsingin Käpylässä

Simuloinnin todettiin tuoneen selkeitä hyötyjä

  • Simuloinnin avulla huomattiin ajoissa nosturin väärä paikka
  • Nosturien vuorojen ja toisen asennustiimin lisäys simuloitujen käyttöasteiden perusteella
  • Työmaan koko aikataulun realistisuuden varmistus simuloimalla. Simuloinnilla havaittiin projektin myöhästyminen

  • Riskien eliminointi paremmalla ja aikaistetulla suunnittelulla

Projektin tavoite

Kohteessa vertailtiin simuloinnin avulla projektin runkoelementtien kuljetusten, siirtojen ja asennustöiden toimivuutta. Tavoitteena oli löytää tehokkain toimintatapa, varmistaa tilan tarve ja aikautaulujen toteutuskelpoisuus. Lisäksi tavoitteena oli tutkia simuloinnin toimivuutta rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Tulokset

Pilottikohteessa tärkeimmäksi tulokseksi nousi kohteen aikataulun toteutuskelpoisuuden arviointi. Simulointitulos oli, että runkorakentamisvaiheen kokonaisaikatavoite on saavutettavissa, mutta rakentamisen alkuvaiheessa työmaatehtävät jäisivät jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Malli vahvisti, että kriittisin kohta on aloitus, jossa on eniten seinäelementtejä. Tuotannossa varaudutaan tekemään alkuvaiheessa pidempää työvuoroa ja seuraamaan asennusnopeutta.

Simuloinnin jälkeen myös arvioitiin, että käytetty seinäelementtiasennuksen työsaavutusarvo oli ehkä hieman todellista pienempi. Simuloinnin tuloksena saatiin myös keskeisten resurssien, mm. nosturien käyttöasteet ja resurssivarauksia muutettiin niiden perusteella.

Alkuvaihe varmaan pystytään toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa, mutta vaatii ehkä normaalia pidempää työpäivää. Malli kuitenkin vahvisti sen, että kriittisin kohta aikataulussa on aloitus, jossa seinäelementtejä on määrällisesti eniten. Niiden asennusteho saattoi ehkä malliin annetuissa lähtötiedoissa olla todellista asennustehoa pienempi, joka näkyy simuloinnissa sinä, että aikataulussa ei pysytä. Eli annetulla asennusteholla ja normaalilla työpäivän pituudella alkuvaiheessa jäätäisiin aikataulusta jälkeen.

Toiseksi tärkeäksi hyödyksi ja tulokseksi koettiin eri osapuolten osallistumien simulointiprosessiin, mikä pakotti selvittämään tavanomaista tarkemmin mm. asennusjärjestykset, työmaa-alueen käytön ja nosturien sijainnit sekä muut tarvittavat lähtötiedot. Tämä vuorovaikutus lisäsi tuotannonsuunnittelun realistisuutta ja siten se pienentää tuotannon riskejä.

Tietojen selvittäminen simulointia varten osoittautui hyödylliseksi: esimerkiksi nosturin äärialueille siirrettävien kappaleiden painot selvitettiin projektin yhteydessä, ja tällöin havaittiin tarve nosturin siirrolle. Näin vältettiin kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet ylimääräisestä nosturin purkamisesta ja pystyttämisestä

Projetkin palautekyselyssä simulointi koettiin hyödylliseksi ja mielekkääksi työkaluksi, jonka avulla voidaan poistaa riskejä ja parantaa suunnittelun laatua.

Simuloinnilla voitiin varmistaa työmaan tilojen riittävyys ja logistiikan toimivuus sekä nosturin sijoitus työmaalla

Kohde sijaitsee Helsingin Käpylässä Mäkitorpantien, Perkiöntien ja Panuntien rajaamalla tontilla (Kuva). Tontilla olevat rakennukset ovat laajennustyömaan aikana normaalissa käytössä ja YIT:n pääkonttorille sekä päivittäistavarakaupalla aiheutuvat häiriöt on minimoitava. Paikalla ruuhka-aikana erittäin vilkas liikenne. Tontilla tai sen ympärillä olevilla alueilla on erittäin rajoitetusti rakennustyön vaatimia rakennusosa- ja materiaalitoimitusten purkupaikkoja.

Tontin läpi kulkee myös uuden toimisto-osan suuntaisesti sähkölinja (Kuva), joka vaatima suoja-alue rajoittaa rakentamisen käytössä olevaa tilaa. Nostureita ei saa sijoittaa sähkölinjan turva-alueelle eikä taakan liikerata saa mennä turva-alueen päälle.