OYS:ssa tilojen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu toimivat prosessit

Oulun yliopistollisen sairaalan kampus on kokemassa lähivuosina suuria muutoksia, kun tiloja päivitetään vastaamaan tulevien vuosikymmenten vaatimuksia. Delfoi on ollut aktiivisesti mukana uudistustyössä. Delfoi on yhdessä PPSHP:n ammattilaisten kanssa kuvannut potilaiden hoitoon liittyviä sekä hoitoa tukevia prosesseja nykytilassa ja tulevaisuudessa. Työn aikana on tunnistettu lukuisia suurempia ja pienempiä kehityskohteita, jotka huomioidaan rakennushankkeen kannattavuuslaskelmassa ja uusien hoitoprosessien suunnittelussa.

Delfoi on ollut mukana myös simuloimassa mm. Lasten ja Naisten sairaalan (LaNa) poliklinikoita sekä leikkaustoimintaa ja tehohoitoa. Simulointi on moderni työkalu, jolla voidaan varmistaa, että uudet tilat tukevat potilaiden hoitoa ja että tilat ovat riittävät ennustetulle tulevaisuuden potilasmäärälle. OYS:ssa simulointia on hyödynnetty laajalti rakennushankkeen eri vaiheissa jo useamman vuoden ajan. Lisäksi Delfoi on ollut suunnittelemassa LaNan logistiikkatiloja sekä osallistunut OYS:n master plan -suunnitteluun, jossa laadittiin suuntaviivat kampusalueen kehittämiselle.

Kuva: Esimerkki Lasten ja Naisten sairaalan poliklinikoiden simuloinnista

”Sairaalan toiminnallinen suunnittelu perustuu nykyisen toiminnan hyvään tuntemiseen. Prosessien kuvaus on hyödyllistä, koska se auttaa löytämään ja määrittelemään toiminnan kehittämiskohteet. Delfoin prosessi- ja simulointiosaaminen on merkittävästi auttanut meitä tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa”, kertoo Tuomas Holma, Ydinsairaala-osahankkeen toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö.

Lisätietoa:
Terveydenhuolto
Sote-planner