PHHYKY RV7

PHHYKY:n keskussairaalan uudisrakennusvaiheessa RV7 selvitettiin, kannattaako vanhan leikkausosaston tiloja saneerata vai rakentaa päiväkirurgian kanssa yhteisen toimintamallin mukaiset uudet tilat. Delfoi simuloi kummassakin vaihtoehdossa tarvittavaa leikkaussali- ja tilamäärää sekä resurssikapasiteettia. RV7:ssä päädyttiin toteuttamaan uudisrakennushankkeena.