KYS sairaalalaajennus - Delfoi mukana päätöksen valmisteluissa

Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala suunnitteli laajennuksestaan simulointia hyödyntämällä

Terveydenhuollossa on perinteisesti yritetty tehostaa toimintaa miettimällä henkilöstöresursseja ja tilan käyttöä osasto kerrallaan. Delfoin erityisosaamisen avulla voidaan teollisuudessa pitkään käytetty prosessilähtöinen toiminnan tehostaminen tuoda simuloinnin avulla myös palvelualan piiriin.

”Malli, jossa sairaalat suunnitellaan prosessien mukaan, on tullut hyvin suosituksi, eikä ole epäilystäkään etteikö se olisi oikea”, kertoo Kari Janhonen, KYS:n yleisten tukipalveluiden palvelualuejohtaja, joka toimi laajennuksesta päätettäessä laajennusprojektin projektipäällikkönä.

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on viiden vuosikymmenen aikana kehittynyt yhdeksi Suomen yliopistosairaaloista. Tänä päivänä KYS vastaa yhteensä 860 000 itä- ja keskisuomalaisen yliopistotasoisesta erikoissairaanhoidosta. Sairaalassa toimivat kaikki lääketieteen erikoisalat.

KYS tunnetaan myös merkittävänä opetussairaalana, joka kouluttaa osaavia lääkäreitä ja muuta taitavaa terveydenhuollon henkilöstöä. Sairaalan vahva tutkimustoiminta on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti korkealle arvostettua.

Vuonna 2007 KYS:ssa tehtiin leikkaussali- ja välinehuollon selvitys tilaratkaisuista. Tehdyt selvitykset johtivat koko sairaalapiirin tilaselvittelyyn mm. siitä, olisiko mahdollista keskittää kaikki leikkaussalit KYS:an, ja mitä hyötyjä keskittäminen toisi.
KYS suunnitteli tilaratkaisuja hoitoprosessilähtöisesti, jotta tilat ovat prosessien mukaisia. Valittu tapa antoi mahdollisuuden tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että tarkastelun alaisiksi olisi valittu vain leikkaussalit.

Elokuussa 2008 aloitettiin niin kutsuttu B11-projekti, jossa tehtiin nykytilan kartoitus prosessien ja tilojen osalta. Delfoi Oy valittiin toiminnalliseksi konsultiksi tarjouskilpailuun osallistuneiden yritysten joukosta. Valintarkriteereinä olivat terveydenhuollon referenssit ja hinta. Projektin aikana selvitettiin myös koko sairaalan tilojen peruskorjaus- ja lisärakennustarvetta, sekä toimintojen sijoittumista koko sairaalan sisällä.

Talven 2008 – 2009 aikana Delfoi simuloi mm. syöpätautien, kriittisesti sairaiden potilaiden hoidon ja sisätautien potilasvirrat ja hoitoprosessit – miten niiden tulisi sijoittua suhteessa kokonaistiloihin ja mikä olisi tarvittava tilojen määrä. Esimerkiksi syöpätaudeissa on suuret kasvuennusteet; jopa 1 – 7% vuodessa. Simuloinnilla pyrittiin etsimään potilashoitoprosessien kehityskohteet ja löytämään vastaus siihen, miten toimintaa voidaan muuttaa niin, että nykyisillä tila- ja henkilöresursseilla voidaan hoitaa kasvavat potilasmäärät.

Projektin lopputulemana todettiin, että lisätilalle on olemassa selvä tarve, joten projekti eteni uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheen konsultointiin, jossa tarkoitus oli selvittää mm. yksiköiden optimaalinen sijoittaminen sairaalarakennukseen. Hankesuunnitelman yhteydessä simuloitiin mm. sitä, miten potilasvirrat kulkevat ja selvitettiin toimintojen paras mahdollinen sijoittuminen uudisrakennukseen, sekä simuloitiin eri toiminnoissa tarvittavat tilamäärät.

”Uuden leikkausyksikön prosessien ja tilojen toimivuus erittäin tärkeää, koska toiminta sitoo paljon resursseja ja toiminnan laadulla on suuri vaikutus potilaan hoidon onnistumiseen . Simuloinnilla varmennetaan salikapasiteetin tehokas käyttö, jolloin leikkaustiimejä, tilaa ja muita laitteita otetaan käyttöön oikea määrä,” kertoo Delfoin palveluliiketoimintajohtaja Vesa Paju.

”Projektin suurimpia hyötyjä on sen tuottama kokonaiskäsitys kiinteistöjen korjaus- ja rakennustarpeesta seuraavaksi 10 vuodeksi. Delfoin konkeettinen 3D-esitystapa oli erinomainen apuväline muodostettaessa yleistä tahtotilaa KYS:n kiinteistöjen suhteen; mitä niillä tehdään”, kertoo Kari Janhonen, ”Projektin tulokset olivat suurena apuna lisärakennuksen rahoituksen myöntämiselle.”

”Projekti on edennyt hyvin. Prosessien mukainen suunnittelu on osoittautunut oikeaksi”, sanoo Kari Janhonen.