MAAILMAN SUURIMMAN MATERIAALINKÄSITTELYKONEEN TUOTANTOA OHJAA DELFOI PLANNER

Mantsinen Group Ltd Oy on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen perheyhtiö, jolla on kaksi keskeistä liiketoiminta-aluetta: materiaalinkäsittelykoneiden ja lisälaitteiden valmistus sekä logistiikkapalvelut. Yhtiön lippulaivatuote on maailman suurin hydraulinen nosturi, Mantsinen 300. Mantsinen hankki Delfoi Plannerin tuotannon hienokuormitus- ja ohjausohjelmiston v. 2015. Järjestelmää päivitettiin uusimpaan versioon v. 2017.

TUOTANNON NOPEA KASVU LOI HAASTEEN

Mantsinen aloitti hydraulisten materiaalinkäsittelykoneiden valmistuksen 1990-luvun lopussa.

Tuotannon voimakkaasti kasvaessa ja liiketoiminnan kansainvälistyessä yhtiön silloisten tuotannonohjausjärjestelmien ylläpito vaikeutui ja yhtiölle tuli tarve saada moderni ja ammattimainen järjestelmä kasvavaa tuotantoa ohjaamaan ja toimitusvarmuutta takaamaan. Ratkaisun oli oltava todistetusti toimiva ja helppo ottaa käyttöön.

”Valitsimme Delfoin, koska heillä oli esittää hyviä referenssejä toimivista ratkaisuista. Planner oli helppo ja nopea ottaa käyttöön sekä integroida meidän olemassa olevaan ERP-järjestelmäämme. Selkeä hinnoittelumalli ja Delfoin vahva asiantuntemus vakuuttivat ”, sanoo Mantsisen tuotantojohtaja Jaakko Junninen.

KILPAILUKYKY UUDELLE TASOLLE

Kansainvälisillä markkinoilla kilpailu on kovaa ja tärkeänä kilpailuetutekijänä laadukkaan tuotteen lisäksi on usein toimitusvarmuus. Miten huolehtia toisaalta asiakkaan tarpeista ja tuotannon haasteista sekä toisaalta materiaalihankinnan ja varastoinnin optimoinnista – siinä yhtälö, johon Mantsinen lähti hakemaan ratkaisua.

Mantsinen otti käyttöön Delfoi Plannerin tuotannon hienokuormitus- ja ohjausohjelmiston mahdollistaakseen tuotannon reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen. Tavoitteeksi asetettiin eri osastojen välisen läpinäkyvyyden lisääminen sekä tuotannon parempi ennustettavuus ja ohjaus. Plannerin web-pohjaisen visuaalisen käyttöliittymän kautta kaikilla osastoilla oli yhteinen ja reaaliaikainen kuva tuotantoprosessin eri vaiheista.

KONKREETTISET HYÖDYT NÄKYIVÄT VÄLITTÖMÄSTI

Delfoi Plannerin hyödyt realisoituivat nopeasti ja Mantsinen paransi kilpailukykyään lyhentämällä tuotannon läpimenoaikoja, parantamalla toimitusvarmuutta, pienentämällä tuotantoon sidottua pääomaa ja parantamalla myynnin ja tuotannon kommunikointia.

Delfoin asiantuntijat opastivat järjestelmän käyttöönotossa ja sen integroinnissa Mantsisen ERP-järjestelmään. Delfoin asiakaspalvelu ja käytön tuki olivat alusta asti tarvittaessa läsnä.

”Kun on paljon töitä niin ei riitä, että koko ajan tietää mikä on tämän hetkinen tuotannon tilanne. Toimintaa pitää ohjata suunnitelmallisuus ja tuotannon kokonaiskuva pitää olla näkyvissä kuukausiksi eteenpäin. Tuotantoketjujen suunnittelu ja ohjaus ovat tässä avainasemassa. En voisi kuvitellakaan tilannetta ilman Delfoi Planneria. Se on työnjohdollemme aivan välttämätön”, sanoo Jaakko Junninen.

MANTSINEN

Mantsinen Group Ltd Oy on edelläkävijä puuterminaalien, teollisuuden ja satamien logistiikan sekä materiaalinkäsittelyn alalla. Konsernilla on kaksi keskeistä liiketoiminta-aluetta: materiaalinkäsittelykoneiden ja lisälaitteiden valmistus sekä logistiikkapalvelut. Yhtiön lippulaivatuote on maailman suurin hydraulinen nosturi, Mantsinen 300. Mantsinen on globaali edelläkävijä materiaalinkäsittelykoneiden energiatehokkuuden kehittämisessä.

Mantsinen konsernin liikevaihto v. 2016 oli 56 mEUR. Tänään vahvasti kansainvälisessä yrityksessä työskentelee yli 450 henkilöä.

Lisätietoa: Mantsinen