Yksi maailman johtavista metsäkonevalmistajista luottaa Delfoi Roboticsiin

Ponssen, yhden maailman johtavan metsäkonevalmistajan määrätietoinen ja ennakkoluuloton kehitystyö on vauhdittanut yhtiön liiketoiminnan kasvua jo pitkään. Pitkäaikaiset panostukset ja fokus tuotantoprosessien jatkuvaan kehittämiseen ovat tuottaneet yhä modernimpia metsäkoneita sekä koko ajan enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Ponssen tuotannon ja sen prosessien kehittämisen vaatimustaso ja tavoitteet on aina asetettu korkealle. Kumppaneiltaan Ponsse edellyttää kehitystyön asiakaslähtöisyyttä, pitkäaikaista sitoutumista ja luotettavuutta. Delfoi on lunastanut nämä edellytykset jo 15 vuoden ajan.

Hitsauksen robotisaatio vie tuottavuuden uudelle tasolle

 

Vaativissa tuotantoympäristöissä hitsauksen automatisoinnin kehittäminen on keskeinen tekijä tuottavuuden parantamisessa. Hitsausprosessien kehittäminen on ollut myös Ponssen tuotannon kehittämisen keskiössä jo pitkään. Robottihitsauksen määrää aloitettiin kasvattamaan systemaattisesti n. 15 vuotta sitten ja silloin tuli tarve löytää kumppani, jolla olisi kokemus, osaaminen ja ymmärrys etäohjelmoinnin hyödyntämisestä.

Etäohjelmointi helpottaa ja nopeuttaa asioita huomattavasti

”Pyrimme robotisoimaan kaiken minkä vaan pystymme ja se konkretisoituu ennen kaikkea hitsaamisessa. Kaikki perushitsaus pyritään robotisoimaan ja tänä päivänä 80 % lisäaineista hitsataankin roboteilla. Näiden robottien etäohjelmointikumppanimme on alusta alkaen ollut Delfoi. Yhteisen kasvutarinamme kulmakivenä on ollut Delfoin ohjelmistojen jatkuva kehittäminen meidän tarpeidemme mukaisiksi. Heidän prosessiosaamisensa on kehittynyt huomattavasti ja olemme aina voineet luottaa heidän ketterään tapaansa toimia meidän eduksemme”, kertoo Ponssen tuotannonkehityspäällikkö Heikki Selkälä.

Etäohjelmoinnin hyötyinä keskeytymätön tuotanto ja parempi automaation käyttöaste

 

Ponssen tuotantoprosessit ovat vaativia, kun robotit hitsaavat metsäkoneiden runkoja. Tämä vaatii robottien ohjelmoinniltakin paljon, kun ohjelmat sisältävät useita kaarevia hitsejä sekä rungon sisällä tapahtuvia hitsauksia. Etäohjelmoinnin lisäksi ohjelmistoa käytetään tuotteiden hitsattavuuden analysoinnissa yhdessä tuotekehityksen kanssa, jotta robottihitsauksen määrä voitaisiin maksimoida suhteessa manuaalihitsaukseen.

Kun hitsattavassa kappaleessa on paikkoja, joihin operaattori ei näe opettaessaan robottia, jäävät nämä usein käsin hitsattaviksi. Tämä ei ole ongelma etäohjelmoinnissa, koska operaattori pääsee näkemään tuotteen CAD-mallin sisään. Katvealueet ja kappaleen sisäosat saadaan hitsattua robotilla ja automaatioaste nousee merkittävästi. Tämä nopeuttaa koko tuotannon läpimenoaikaa, kun käsin hitsaamisen tarve putoaa dramaattisesti.

”Delfoin ohjelmistojen räätälöitävyys ja ominaisuuksien kirjo on ollut meidän tarpeisiimme erinomainen. Visuaalinen alusta on toimiva ja koodilla pystytään tekemään hommat, jotka muuten vaatisivat manuaalista operointia. Kun tarve on saada hitsattua moniakselisia portaaleita, niin meitä ei mikä tahansa softatalo pysty palvelemaan. Etenkin näissä asioissa Delfoin joustavuus ja ketteryys tuovat meille hyötyjä, joita arvostamme. Meillä on kaikki tuotanto Suomessa ja toki yhteistyötä ja kommunikointia helpottaa se, että Delfoi on suomalainen yritys”, sanoo Ponssen tuotannonkehityspäällikkö Heikki Selkälä.

 

”Etäohjelmoinnin hyödyt realisoituvat arjessa konkreettisesti”, sanoo Ponssen robotiikkatiimin vetäjä Asko Haataja, ja jatkaa: ”Keskeisenä hyötynä näen, että etäohjelmointi nopeuttaa ja helpottaa asioita huomattavasti, kun robottien ohjelmointi voidaan tehdä tuotannon ulkopuolella tuotantoa pysäyttämättä. Ennen etäohjelmointimahdollisuutta sitä piti viikonlopun aikana keretä tekemään tarvittavat muokkaukset ennen kuin arki taas koitti.”

Asiakaslähtöinen tuotekehitys lisää asiakastyytyväisyyttä

 

Kun Ponssella aletaan kehittää uusia robotteja, ovat Delfoin asiantuntijat heti alusta lähtien mukana suunnittelussa ja kehitystyössä. Ponssella on käytössä useampia eri valmistajien robotteja, ja Delfoin ohjelmistot ovat yhteensopivia niiden kaikkien kanssa.

”Kun uuden robottiaseman suunnittelu käynnistyy, luonnostelemme aseman rakennetta ohjelmistolla ja testaamme kappaleiden hitsausmahdollisuuksia. Kun hankintapäätös on tehty, otan yhteyttä Delfoihin ja jatkamme suunnittelun loppuun”, kertoo Asko Haataja.

 

 

 

Delfoin ohjelmistojen kehittyneet simulointi- ja tarkastusominaisuudet mahdollistavat robottiohjelmien tarkan validoinnin ennen tuotantoon siirtämistä. Kalibrointitoiminnot takaavat, että ohjelmista tulee tarkkoja ja uusien ohjelmien tuotantoajo käynnistyy nopeasti.

”Hyvä esimerkki Delfoin ketterästä toiminnasta ja nopeasta reagoinnista on se, miten he kehittivät etäohjelmoinnin etäkalibroinnin nyt poikkeusolojen aikana. Heidän ei siis tarvitse olla fyysisesti täällä tehtaalla meitä neuvomassa, vaan robottien kalibrointi voidaan suorittaa käytännössä mistä tahansa tietokoneyhteyksien päästä”, sanoo robotiikkatiimin vetäjä Asko Haataja.

Lataa PDF