Ponsse, johtava metsäkoneiden valmistaja

Ponsse Oyj on suomalainen yritysmetsäkoneita valmistava pörssiyritys, jota hallitsee Vidgrénin perhe. Ponsse valmistaa, myy ja huoltaa tavaralajimenetelmään perustuvia metsäkoneita ja tekee niihin myös tietojärjestelmiä. Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Suomessa käytetyistä metsäkoneista lähes puolet ovat Ponssen valmistamia. Tällä hetkellä yritys valmistaa noin 1000 konetta vuodessa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä, Ponsse on tilannut useita uusia robotti-asemia.

Aiemmin robotin ohjelmointi tehtiin tuotannossa opettamalla (online). Ohjelmointi kesti keskimäärin noin viisi päivää. Online-ohjelmointi tarkoitti myös sitä, että robotti oli pysäytettävä ohjelmoinnin ajaksi. Tämä aika oli tuotteen arvoa lisäämätöntä työtä ja aiheutti isoja kustannuksia, koska tuotteiden valmistus viivästyi. Siirryttyään käyttämään Delfoi ARC offlineohjelmointiohjelmistoa ohjelmointi tuotannon ulkopuolella (offline) kestää yhdestä kahteen päivään tuotteiden monimutkaisuudesta riippuen. Robotteja ei tarvitse pysäyttää ohjelmoinnin ajaksi – ainoastaan uusien ohjelmien käyttöönotto tuotannossa pysäyttää robottihitsauksen. Tämäkin tuotantoseisokki kestää vain noin kahdeksan tuntia.

Ponssen tehdas Vieremällä, Pohjois-Savossa – ihanteellinen paikka metsäkoneiden valmistukseen

Hitsausrobottien Offline-ohjelmointi

Hyödyntääkseen offline-ohjelmoinnin tuottavuus- ja laatuetuja, Ponsse on ottanut Delfoi ARC – offline-ohjelmointiohjelmiston päätyökaluksi hitsausrobottien ohjelmoinnissa.

Ohjelmistoa käytetään muiden muassa Yaskawa-hitsausrobottien ohjelmointiin. Robotit hitsaavat eri tuotteita, kuten metsäkoneiden runkoja. Ohjelmat ovat monimutkaisia, sisältäen useita kaarevia hitsejä sekä rungon sisällä tapahtuvia hitsauksia. Metsäkoneen rungon hitsaus kestää noin 3–4 tuntia. Offline-ohjelmoinnin lisäksi ohjelmistoa käytetään tuotteiden hitsattavuuden analysoinnissa yhdessä tuotekehityksen kanssa, jotta robottihitsauksen määrä voitaisiin maksimoida suhteessa manuaalihitsaukseen.

Delfoi ARC:ia käytetään myös nykyisten ohjelmien parantamiseen laatu edellä. Suunniteltaessa uusia robottisoluja Ponsse käyttää myös Visual Components’in ohjelmistoja.

Lisätietoa: Ponsse