SOTE referenssitarinoita

Merkittävimmät hankkeet

Tays Uudistamisohjelma

Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitteluun on valittu Suomen huippuluokan sairaalasuunnittelun osaajia. Delfoi on mukana tuomassa asiantuntemusta asiakaslähtöisestä hoitoprosessien kehittämisestä, sairaalakampuksen logistiikkasuunnittelusta ja simuloinnista. Lue lisää

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveystalo

Sote-keskuksen suunnitteluhankkeessa simuloitiin kaikkien rakennusten toimintojen tila- ja henkilöstötarpeet uusien toimintamallien mukaisesti, tutkittiin eri layout-vaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä suunniteltiin logistiikkakonseptia. Lue lisää Lean hankkeesta. Rakennuksessa on käytössä myös Delfoi Planner SOTE toiminnansuunnitteluun.

Satasairaalan uusi päiväsairaala

Osana Satakunnan Satasairaalan lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin Delfoin kanssa yhteistyössä uusi päiväsairaala, jossa hoidetaan hoitajavetoisesti päiväsairaalatyyppistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat  hoidettiin ennen hajautetusti eri osastoilla tai poliklinikoiden yhteydessä. Delfoi simuloi uuden konseptin mukaista paikkamäärää sekä arvioi toteutusta eri layout-vaihtoehdoissa. Lue lisää hankkeesta.

HUS Siltasairaala

HUS Meilahden kampusalueelle valmistuu uusi Siltasairaala, jonne sijoitetaan toiminta Töölön sairaalasta sekä Syöpätautien klinikalta. Siltasairaalan hankesuunnittelussa kartoitettiin ja kuvattiin rakennuksen henkilö- ja materiaalivirrat sekä simuloitiin rakennuksen sisälogistiikkakonseptia. Siltasairaalan pää- ja arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut työyhteenliittymä Team Integrated Silta. Lue lisää Delfoin blogista tai Siltasairaala-hankkeesta HUS:in sivuilta.

Tays Acuta

Osana Taysin Acutan uudistamishanketta simuloitiin tulevaa päivystysalueen toimintaa. Lähtökohtana oli uusien hoitolinjojen määrittäminen ja prosessien kuvaaminen, minkä jälkeen päivystysalueelle sijoittuvaa toimintaa voidaan suunnitella tarkemmalla tasolla osana koko Taysin laajempaa uudistamisohjelmaa 2030.

Kymsote Carea G-rakennus

Delfoi simuloi Carea-sairaala -hankkeessa (2015) kaikkien keskussairaalan toimintojen tila- ja resurssitarpeita, hankesuunnitteluvaiheen logistiikkakonseptia sekä käyttökustannuksia eri toimintamalleilla. Lue lisää

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

OYSin tulevaisuuden sairaalan uudistamisohjelmassa on työstetty monipuolisen työpajatyöskentelyn keinoin  tulevaisuuden prosessikuvauksia, kartoitettu eri toimintojen virtoja ja yhteystarpeita sekä simuloitu tulevaa toimintaa. Mallinnuksia on päivitetty suunnittelutyön edistyessä kohti tarkemman tason suunnitteluvaiheita. Lue lisää Delfoin sivuilta tai oys2030.fi

VSSHP Majakkasairaala

Tyks Majakkasairaala nousee Tyksin sairaalakampusalueelle junaradan ja Helsinginkadun päälle. Sairaalan arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2021. Delfoi toteutti hankkeen tarveselvitysvaiheessa uuden toimintamallin mukaisen tila- ja resurssitarpeen simulaation toimenpidealueelle. Lue lisää
Kuva: Tyksin T3-projekti / Arkkitehtiryhmä Reino Koivula ja Schauman Arkkitehdit

Suomen Yliopistokiinteistön ja VSSHP:n Medisiina D- hanke

Tyksin kampusalueella sijaitseva Medisiina D -rakennus koostuu laboratorion analytiikan tiloista sekä palvelee laaja-alaisesti opiskelijoita. Delfoi kartoitti hankesuunnitteluvaiheessa rakennukseen sijoittuvien toimintojen virtoja sekä suunnitteli ja simuloi rakennuksen sisälogistiikkakonseptia.
Kuva: Wellu Hämäläinen

PHYHYKY RV7

PHHYKY:n keskussairaalan uudisrakennusvaiheessa RV7 selvitettiin, kannattaako vanhan leikkausosaston tiloja saneerata vai rakentaa päiväkirurgian kanssa yhteisen toimintamallin mukaiset uudet tilat. Delfoi simuloi kummassakin vaihtoehdossa tarvittavaa leikkaussali- ja tilamäärää sekä resurssikapasiteettia. RV7:ssä päädyttiin toteuttamaan uudisrakennushankkeena.

PHYHYKY RV8

Rakennusvaihe 8 (RV8) kytkeytyy vahvasti PHHYKY:n keskussairaalan rakennusvaihe 7:ään. RV8-hankesuunnitteluvaiheessa Delfoi simuloi vuodeosastouudisrakennukseen sijoittuvien erikoisalojen tulevaisuudessa tarvittavaa sairaansijakapasiteettia huomioiden vuodeosastohoitoa vähentävien hoitomuotojen kehittämistoimet.

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satapsykiatria-hanke

Satasairaalan Satapsykiatrian uudisrakennus nousee keskussairaalan somatiikan palveluiden yhteyteen. Rakennus tulee kokoamaan sekä lasten, nuorten että aikuispsykiatrisen avohoidon palvelut sekä vuodeosastohoidon. Delfoi simuloi uusien toimintamallien mukaista tila- ja resurssitarvetta sekä rakennuksen sisälogistiikkaa.

Helsingin kaupungin perhekeskus

Helsingin kaupungin ensimmäinen perhekeskus sijaitsee Itäkeskuksen Itäkadulla. Ennen toiminnan käynnistämistä toteutettiin simulaatiopohjainen tarkastelu eri tilojen riittävyydestä. Lue lisää

Siun soten sote-keskuksen konseptointi

Siun soten sote-keskusten konseptointihankkeessa simuloidaan usean eri sote-keskuksen palveluiden tilatarpeita.

HUS Tammisairaala

HUS Tammisairaalaan sijoitetaan nykyisellään hajautetusti eri toimipisteissä sijaitsevia silmätautien toimintoja. Hankesuunnitteluvaiheessa simuloitiin eri kerroksiin sijoittuvia silmätautien toimintoja sekä kartoitettiin ja simuloitiin koko rakennuksen sisälogistiikka.

Lapin sairaanhoitopiirin ITU hanke

Delfoi toteutti Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan ITU 2022 -laajennushankkeeseen logistiikkasimuloinnin.  Simuloinnissa tavoitteena oli varmistua materiaaliliikenteelle suunniteltujen reittien toimivuudesta, pysty-yhteyksien kapasiteetin riittävyydestä sekä vertailla kuljetusmatkoja erilaisilla ratkaisuilla. Lue lisää