PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI: LABORATORIOKESKUKSEN SIMULOINTI

PROSESSIN TEHOSTAMINEN JA SELKEYTTÄMINEN SIMULOINNIN AVULLA

Prosessin tehostaminen ja selkeyttäminen simuloinnin avulla

JOHDANTO

Laboratoriokeskus on Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin vuodesta 1999 toiminut liikelaitos. Keskeisenä tavoitteena laboratoriopalveluiden tuotannon tehostaminen. Laboratorio tekee vuodessa noin 3,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta, 85% Pirkanmaan alueella tehtävien tutkimusten koko määrästä. TAYS:n osuus tutkimuspyyntöjen määrästä on yli 50%.

MUUTOSTARVE JA TAVOITTEET

 • Toiminnan painopisteen muutos alueelliseen palvelutuotantoon
 • Jatkuva tutkimusmäärien kasvun hallinta
 • Vuoden 2003 alussa yhteen toimitilaan kaikki alueen kemian, immunokemian ja hematologian tutkimukset
 • Saavuttaa huomattavaa mittakaavaetua hyödyntämällä ympärivuorokautisesti uusinta automaatiotekniikkaa. Järjestely koskee n. 70% koko tuotannosta.

Muutosten johdosta oli ilmennyt tarve simulaatiomalliin, jonka avulla voidaan tutkia

 • vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • henkilöstötyöpanoksen optimointia
 • laboratoriohenkilökunnan koulutukseen
 • hankkeen esittelyyn eri osapuolille
 • näytevuon pohjana syksyllä 2001 kerätty aineisto, jossa tutkimuksia on yhteensä 250900

LOPPUTULOKSET

 • Nykyinen toimintatapa vaatii muutoksia
 • Keskimääräistä läpimenoaikaa mahdollista laskea
 • Jopa 50% lisätuotanto pystytään hoitamaan läpimenoajan kärsimättä lähinnä toimintatapojen muutoksilla
 • 3D simulointimalli käyttökelpoinen henkilökunnan motivoimiseen