Delfoin resurssi­suunnittelu­järjestelmä tehostaa toimintaa Tampereen Hatanpään sairaalassa

Delfoin ja Commitin toimittama leikkaushoidonohjausjärjestelmä Tampereen Hatanpään Sairaalassa luo edellytykset laadukkaalle toiminalle. Hatanpään Sairaalan käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä järjestelmän toimintaan; järjestelmä on osoittautunut erittäin helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi vähentäen suunniteluun menevää aikaa, turhaa työtä ja suunnittelun virheitä sekä parantaen täten toiminnan laatua. Sairaalan johto on ollut myös erittäin tyytyväinen toimituksen nopeuteen sekä käytön aikaiseen toimintavarmuuteen.

Delfoi Oy toimitti yhteistyössä Commit; Oy:n kanssa Tampereen Hatanpään kantasairaalan operatiiviselle osastolle leikkaushoidon ohjausjärjestelmän. Delfoi Oy vastasi projektissa järjestelmän resurssisuunnitteluosiosta, joka toteutettiin leikkaustoimintaympäristöön konfiguroitu Delfoi Planner -tuotannonsuunnitteluohjelmistolla. Tietojärjestelmän tavoitteena on parantaa osaston henkilöstön välistä kommunikointia, yhdenmukaistaa toimintaprosesseja ja mahdollistaa systemaattisen tuotannonsuunnittelun avulla leikkaussalitoiminnan parempi kokonaishallinta.

Käytön helppouden ja nopeuden merkitys korostuu

Hatanpään kantasairaalassa uusi järjestelmä korvasi vanhan merkkipohjaisen tietojärjestelmän graafiseen käyttöliittymään pohjautuvalla nykyaikaisella resurssisuunnittelulla. Uusi ratkaisu mahdollistaa resurssivarausten automatisoinnin ja tuotannon hienosuunnittelun, sekä esittää aikataulutukset havainnollisessa graafisessa muodossa. Järjestelmän toimii täysin graafisesti. ”Käyttöliittymän loogisuus ja helppous ovat meille tärkeitä. Kukaan ei halua varsinkaan leikkauskiireessä etsiä tietoja kymmenen klikkauksen takaa. Delfoin ja Commitin toimittamassa ratkaisussa leikkaussalissa tarvittava tieto on näkyvillä yhdellä näytöllä,” kertoo Hatanpään sairaalan anestesiaylilääkäri Päivi Annila.

Toiminnansuunnittelun käyttöliittymä toimii drag-and-drop –periaatteella, eli potilaat ja tarvittavat resurssit vedetään listasta viikkokalenteriin hiirellä. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen, looginen ja nopeasti opittava. ”Käyttökoulutusta järjestettiin vain kerran, ja silti käyttö on ollut ongelmatonta. Uudet käyttäjät koulutetaan kymmenessä minuutissa. Suunnittelutyön tekniseen toteuttamiseen ei uudella järjestelmällä kulu paljoa työaikaa,” toteaa suunnittelutyöstä vastaava osastonhoitaja Leena Sulanto.

Tehostunut suunnittelu parantaa toiminnan laatua ja lisää työn mielekkyyttä

Uuden järjestelmän mahdollistama reaaliaikainen tiedonjakaminen vähentää väärästä informaatiosta johtuvia virheitä ja lisätyötä. Toiminta järkeistyy ja suunnittelijan kyky hallita toimintaa paranee. Esimerkiksi leikkauksissa tarvittavan erikoiskaluston tarve voidaan tunnistaa ajoissa ja estää päällekkäisyydet samoja välineitä käyttävän päiväkirurgian kanssa. Poikkeustilanteiden aiheuttamat muutokset saadaan kommunikoitua nopeasti kaikille osapuolille, ja päivystyspotilaat siirtyvät järjestelmään nopeasti ja automaattisesti aiheuttamatta turhia sekaannuksia. ”Ennen tietoa jaettiin kävelemällä ympäriinsä ja kyselemällä. On huikeaa, miten paljon tämä järjestelmä säästää aikaa. Koko henkilöstömme on tyytyväinen uuteen järjestelmään. On sääli, ettei työn mielekkyyttä voi mitata helposti, sillä se on parantunut huomattavasti. Tämä on myös laadullinen aspekti; meillä on nykyisin enemmän aikaa itse potilaalle”, toteaa Päivi Annila.

Toimituksen nopeus ja käyttävarmuus huippuluokkaa

Hatanpään sairaalan projekti toteutettiin nopealla aikataululla, koska sairaalaympäristössä ei ole aikaa turhiin käyttökatkoksiin tai miettimiseen. ”Projekti toteutettiin huikean nopeasti. Järjestelmän määrittelyn aloittamisesta kului kymmenen kuukautta tuotantokäyttöön saattamiseen. Lisäksi järjestelmä on toimintavarma, se ei ole 15 kuukauden aikana kaatunut kertaakaan”, sanoo Päivi Annila. Kehityspäällikkö Jorma Lehtisaari Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta toteaa: ”Tämä on esimerkki hyvin toimivasta tuotannonohjausjärjestelmästä. Tällainen meidän pitäisi saada koko hoitoketjuun. Lisäksi olemme erittäin tyytyväisiä projektin läpivientiin.”

Delfoi Planner resurssisuunnittelu osana commit; OIS -ratkaisua

Järjestelmää myydään ja markkinoidaan Commit; OIS (Operation Information System) nimellä ja se pitää sisällään Delfoi Planner -resurssisuunnittelujärjestelmän. Delfoi ja Commit järjestelmien integrointi on toteutettu SOA rajapinnoin. Järjestelmä on suunniteltu toimenpideosastojen tarpeisiin ja mahdollistaa käytettävissä olevien tila-, henkilö-, laite- ja tarvikeresurssien optimaalisen suunnittelun ja hyödyntämisen. Järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen ja toimii täysin graafisesti, jossa toiminnan suunnittelu voidaan tehdä helposti drag-and-drop –periaatteella.