PSHP - Prosessin tehostaminen ja selkeyttäminen simuloinnin avulla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: laboratoriokeskuksen simulointi

 

Prosessin tehostaminen ja selkeyttäminen simuloinnin avulla

Johdanto

Laboratoriokeskus on Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin vuodesta 1999 toiminut liikelaitos. Keskeisenä tavoitteena laboratoriopalveluiden tuotannon tehostaminen. Laboratorio tekee vuodessa noin 3,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta, 85% Pirkanmaan alueella tehtävien tutkimusten koko määrästä. TAYS:n osuus tutkimuspyyntöjen määrästä on yli 50%.

Muutostarve ja tavoitteet

 • Toiminnan painopisteen muutos alueelliseen palvelutuotantoon
 • Jatkuva tutkimusmäärien kasvun hallinta
 • Vuoden 2003 alussa yhteen toimitilaan kaikki alueen kemian, immunokemian ja hematologian tutkimukset
 • Saavuttaa huomattavaa mittakaavaetua hyödyntämällä ympärivuorokautisesti uusinta automaatiotekniikkaa. Järjestely koskee n. 70% koko tuotannosta.

Muutosten johdosta oli ilmennyt tarve simulaatiomalliin, jonka avulla voidaan tutkia

 • vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • henkilöstötyöpanoksen optimointia
 • laboratoriohenkilökunnan koulutukseen
 • hankkeen esittelyyn eri osapuolille
 • näytevuon pohjana syksyllä 2001 kerätty aineisto, jossa tutkimuksia on yhteensä 250900

Lopputulokset

 • Nykyinen toimintatapa vaatii muutoksia
 • Keskimääräistä läpimenoaikaa mahdollista laskea
 • Jopa 50% lisätuotanto pystytään hoitamaan läpimenoajan kärsimättä lähinnä toimintatapojen muutoksilla
 • 3D simulointimalli käyttökelpoinen henkilökunnan motivoimiseen