MURATA ELECTRONICS KIIHDYTTÄÄ ANTURITUOTANTOAAN DELFOI PLANNER RATKAISULLA

Murata Electronics on globaali markkinajohtaja matalien kiihtyvyyksien eli alle kymmenen g:n antureissa. Muratan antureiden etuna ovat sekä erittäin suuri tarkkuus että pieni koko. Pienimmät anturit ovat kooltaan kuulakärkikynän pään kokoisia.

Muratan asiakkaat ovat vaativia. Esimerkiksi autoteollisuuden tuotanto perustuu korkeaan massaräätälöintiin, joka asettaa myös toimittajille suuria vaatimuksia.

Delfoi Planner ratkaisun avulla Muratan on helppo todistaa tuotantonsa kyvykkyys sekä valmius vastata tiukkoihin toimitusaikoihin ja laatuvaatimuksiin. Parantunut kapasiteettisuunnittelu mahdollistaa samalla Muratalle tuotantoresurssien optimaalisen hyödyntämisen.

Muratan tuotanto tehdään puhdastilassa. Kuvassa tuotannon kehittämispäällikkö Sami Solastie.

KAPASITEETIN HALLINTAA JA INVESTOINTILASKELMIA

Viisi vuotta sitten Murata Electronics (ent. VTI)  kasvoi erittäin voimakkaasti ja apua kaivattiin tuotteiden ja tuoteryhmien kasvun hallinnassa. Asian ratkaisemiseksi otettiin yhteyttä Delfoihin, jolta löytyi Muratan tarpeeseen sopiva ratkaisu kapasiteetin hallintaan.

Alun perin ohjelmistoa käytettiin kuukausikapasiteetin laskentaan sekä investointilaskelmiin. Nykyisin Delfoi Planner -ohjelmiston käyttö on laajentunut olennaiseksi osaksi budjetointia sekä kaksi kertaa vuodessa tehtäviä suunnittelukierroksia, joissa hahmotellaan tulevaisuutta viiden vuoden tähtäimellä. Järjestelmän avulla analysoitujen tietojen perusteella päätetään investoidaanko lisäkapasiteettiin ja uusiin linjoihin vai vastataanko kapasiteettitarpeeseen esimerkiksi vuorojärjestelyillä. Muratalla pidetään erittäin tärkeänä sitä, että ohjelmistolla voidaan myös simuloida uusia tuotantolinjoja ja tehtaita.

”Tuotanto koostuu yli kahdestasadasta prosessivaiheesta. Kokoonpanossa tuotantomixin vaihtuminen vaikuttaa nopeasti kapasiteetin tarpeeseen. Pelkkä vaiheaikojen seuraaminen ei riitä, koska se näyttää vain yhden osatekijän. Delfoin ohjelmisto osaa huomioida eri tuotteiden tarpeen käyttää samoja koneita ja laitteita, vaikka niiden Run & Rate –taulukko on eri. Tällä tavalla tuotantokapasiteetin käyttöaste voidaan maksimoida”,Muratan tuotannon kehittämispäällikkö Sami Solastie kertoo.

”Myynti ja tuotanto suunnitellaan rullaavasti kahdentoista kuukauden aikajänteellä. Sen lisäksi, että kapasiteettilaskennalla ohjataan missä maassa ja millä tuotantolinjalla antureita valmistetaan, voidaan tehdä myös erilaisia skenaarioita ja tutkia yksittäisten tuotteiden tai tuoteperheiden valmistuksen vaikutusta tuotantoon ja kapasiteettitarpeeseen. Uusien tuotteiden kohdalla tehdään tuotekohtaiset investointilaskelmat. Delfoi Planner pystyy parhaiten antamaan vastauksen näihin kysymyksiin”, Sami Solastie jatkaa.

Ennen laskelmat tehtiin Excelillä. Excelin huonoja puolia on sen hallitsemattomuus. Taulukot rakentuvat vuosien varrella eikä niitä ole välttämättä suunniteltu vastaamaan kolmen vuoden päässä olevia tarpeita. Ja kun viisi vuotta laitetaan viikkotasolla taulukkoon, jo sen fyysinen mitta kasvaa. Excelissä on aina vaarana se, että kun johonkin kohtaan tehdään muutoksia, ei voida olla varmoja, miten se vaikuttaa arvoihin ja kaavoihin muualla taulukossa.

Delfoi Planner ratkaisussa on ajan syöttämisen ja käsittelyn helppouden lisäksi myös muita etuja Exceliin verrattuna.

”Kun yritys kasvaa nopeasti, tieto pitää tuottaa tietynlaisena. Delfoi Planner totuttaa perustelemaan asiat tietyllä tavalla ja jokainen tietää mihin laskelmat perustuvat. Järjestelmän raportit helpottavat todella paljon, kun asioita viedään eteenpäin. Lisäksi Delfoin kapasiteettilaskelmat ovat uskottavampia kuin Excelillä tehdyt kaaviot, koska tiedot tulevat yhdenmukaisina samasta järjestelmästä,” Sami Solastie vertailee.

Kapasiteettilaskenta ja tuotannon kehittäminen kannattaa tehdä keskitetysti. Sekä Muratalla että asiakkailla on vain muutama henkilö, jotka ylläpitävät tuotantoon liittyvää dataa. Laskelmia ja tietoja saavat käsitellä vain ne ihmiset, jotka ymmärtävät taustalla olevan logiikan.

AMMATTITAITOISTA PALVELUA LÄHELLÄ

Delfoi on ollut hyvä kumppani ja toiminta on ollut erittäin joustavaa. Apua on saanut aina kun on ollut tarvetta. Delfoin ammattitaidosta oli suurta apua projektin määrittelyssä ja vaatimusten kirjaamisessa.

”Arvostan sitä, että kun päivityksiä tehdään, Delfoista tulee ihminen meille sitä tekemään ja voimme katsoa ja testata asioita heti paikan päällä. Fyysisestä läheisyydestä on suurta etua verrattuna esimerkiksi ulkomaiseen toimittajaan,” Sami Solastie sanoo.

Delfoi Planner -ohjelmistoa on päivitetty säännöllisesti. Viimeisimmässä päivityksessä kehitettiin raportointityökalujen käytettävyyttä.

”Delfoin järjestelmä on ollut helppo oppia. Tiedot syötetään toistaiseksi manuaalisesti, joten siinä on oltava tarkkana. Mutta jos raporteissa näkyy jotain hämärää, on tiedot helppo tarkastaa. Selvät säännöt mitä ja miten tehdään helpottavat sekä ohjelmiston käyttöä, että tulosten tulkintaa,” Sami Solastie kertoo.

”Ilman Delfoita olisi vaikea hallita muuttuvaa maailmaa ja tuotemixiä”, Sami Solastie jatkaa.

Tulevaisuudessa Delfoi Planner integroidaan muihin tuotannon tietojärjestelmiin, jolloin tiedot välittyvät tarvittaessa automaattisesti, tarkkuus lisääntyy ja seurannasta tulee reaaliaikaista.

DELFOI PLANNER – VAIKUTUKSET JA HYÖDYT

  • Tuotannon käyttöaste voidaan maksimoida tehokkaalla kapasiteettilaskennalla

  • Mahdollisuus tehdä rullaavan laskennan rinnalla yksittäisiä skenaarioita ja caseja

  • Voidaan ennakoida uusien tuotteiden vaikutusta tuotantoon

  • Järjestelmästä saadaan tarkempia tietoja investointilaskelmien tueksi

  • Laskenta tehdään aina samalla tavalla, jolloin tiedon käsittely ja vertailu on nopeaa ja päätöksen teko helpottuu

  • Nopeasti muuttuva maailma saadaan paremmin hallintaan

  • Kyvykkyyden osoittaminen asiakkaille helpottuu

MURATA ELECTRONICS OY

Murata Electronics Oy on MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) –antureihin keskittyvä valmistaja, jonka menestys perustuu omaan ainutlaatuiseen 3D MEMS-teknologiaan. Murata valmistaa 25 miljoonaa anturia vuodessa.

Antureita käytetään autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, instrumenteissa sekä lääketieteen sovellutuksissa. Esimerkki edistyksellisestä teknologiasta on mm. sydämentahdistin, jossa anturi mittaa myös ihmisen liikettä eli juostessa tahdistin nostaa sydämen sykettä. Toinen esimerkki on navigaattoriin asennettava korkeus- ja kiihtyvyysmittari, jolloin navigaattori toimii myös tunnelissa, kun satelliittiyhteyttä ei ole.