TUOTANNON HIENOKUORMITUS

Delfoi Planner 4.0 on web-pohjainen, helppokäyttöinen ja visuaalinen tuotannon hienokuormitusratkaisu. Se auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja sekä parantamaan tuottavuutta ja toimitusvarmuutta. Ratkaisun avulla parannat toiminnan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta, sekä helpotat muutoshallintaa.

TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA HALLINTAAN

Delfoi Planner korvaa tuotannonsuunnittelussa usein käytet­tävät taulukkolaskentasovellukset. Ohjelmisto mahdollistaa kapasiteettirajoitetun suunnittelun ja nopean suunnitelmien muuttamisen. Aikataulutettuja suunnitelmia voidaan tarkastel­la visuaalisesti mm. materiaalipuutteiden, myöhästymisten tai töiden edistymisen suhteen.

Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vas­taavasti tuotannosta voidaan välittää töiden kuittaukset tuotan­nonsuunnitteluun reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa voidaan luoda omia myyntiennusteita, ja välittää myynnille todennettua tietoa valmistuspäivämääristä ja töiden aloitusajankohdista.

TUOTANNON HIENOKUORMITUS APS JA ENNUSTESUUNNITTELU SOP

Tuotannonsuunnittelija voi ladata tilaukset ERP-järjestelmästä, tai luoda ne itse Delfoi Planner -sovelluksella. Tilaukset aikatau­lutetaan automaattisesti tai drag-and-drop -tyyppisesti Gantt-näytölle. Suunnittelija voi muuttaa kaikkea tilauskohtaisesti tai uudelleen aikatauluttaa ja optimoida osan tai koko suunnitelman. Suun­nittelussa otetaan huomioon konekapasiteetti ja henkilötarpeet, osaamiset sekä vuoromallit. Lisäksi voidaan varmistaa materiaalien ja komponenttien saatavuudet.

Delfoi Planner mahdollistaa ennusteiden ja ennustetilausten kapasiteetin suunnittelun olemassa olevan hienokuorman päälle.

TUOTANNON OHJAUS MES

Valmis suunnitelma on nähtävissä sekä Gantt-näkymässä ko­konaisuutena, että aikataulutettuina työlistoina resurssi-, re­surssiryhmä- tai henkilötasolla. Työntekijät voivat aloittaa ja lo­pettaa työt suoraan työlistoista, jolloin työn edistymistä voidaan seurata myös Gantt-näkymässä. Digitaalisissa työlistoissa voidaan esittää työohjeet ja kirjata työaikojen lisäksi laatu- ja häiriötekijät suoraan vaiheille. Kaikki tämä toimii tableteissa ja älypuhelimissa.

DELFOI PLANNER LYHYESTI

Helppokäyttöisyys ja suunnittelun nopeus

Markkinoiden helppokäyttöisin visuaalinen Gantt-näyttö, jossa suunnittelu on nopeaa drag-and-drop -toiminnolla. Ohjelmistossa on useita automaattisia aikataulutus- ja optimointivaihtoehtoja tilausten ajoittamiselle ja optimoinnille.  Pääkäyttäjät voivat helposti itse muokata järjestelmän asetuksia ja parametreja sekä luomaan erilaisia rooleja käyttäjille.

Selainpohjaisuus

Web-pohjainen käyttöliittymä on laiteriippumaton ja takaa edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset. Työlistat ja raportit ovat käytettävissä myös mobiilisti (Android, Windows, iOS). Delfoi Plannerin voi hankkia edullisesti pilvipalveluna, jossa on mukana TSL/SSL-suojaus sekä varmennuspalvelut.

Integroitavuus

Integrointi ERP- tai muihin tietojärjestelmiin on helppoa. Delfoi tarjoaa avoimen REST-API-rajapinnan kumppaneille ja edistyneille asiakkaille. Oh­jelmistoon on myös mahdollista integroida eri rajapintaratkaisuja kuten Web-service, XML- tai suora tietokantayhteys.

OTA YHTEYTTÄ!