TUOTANNON HIENOKUORMITUS

Hienokuormitus – Delfoi Planner on web-pohjainen tuotannonsuunnitteluratkaisu, jossa on yhdistetty ennuste- ja karkeasuunnittelu, hienokuormitus sekä ohjaus yhteen integroituuun ratkaisuun. Delfoi Planner – ohjelmistoratkaisu lisää läpinäkyvyyttä, parantaa toimitusvarmuutta ja tehostaa radikaalisti tuottavuutta lyhentämällä läpimenoaikoja ja pienentämällä keskeneräistä tuotantoa.

Ohjelmistossa on oma hienokuormituksen kanssa synkronoitu tuotannonohjaus (MES, Manufacturing Execution System) ja ennustesuunnittelu (SOP, Sales & Operations Planning). Delfoi Planner toimii yhdessä ERP-järjestelmien kanssa. Teolliseen internet’iin pohjautuva ohjelmisto mahdollistaa verkostoituneen tuotannon tuotanto- ja toimitusketjujen suunnittelun ja ohjaamisen yli tehdasrajojen myös globaalissa toiminnassa.

Delfoi Planner mahdollistaa tilausten vaihekohtaisen suunnittelun ja seurannan.

TUOTANNON HIENOKUORMITUS JA OHJAUS

ERP-järjestelmiin integroituva hienokuormitus -ohjelmisto mahdollistaa vaihtoehtoisten suunnitelmien simuloinnin ja tuotannon ennakoivan suunnittelun. Materiaalipuutteet, henkilöstövajaukset, konerikot ja muut tuotantohäiriöt voidaan ennakolta eliminoida ja optimoida tuotanto kulloisenkin vaihtuneen tilanteen mukaan. Selainpohjainen ja pilvipalveluita hyödyntävä Delfoi Planner mahdollistaa tehokkaan hienokuormitus -suunnittelun lisäksi töiden edistymisen ja tapahtumien reaaliaikaisen seurannan internetin välityksellä. Tuotannon ja myynnin sekä muiden sidosryhmien kommunikointi muuttuu läpinäkyväksi.

Hienokuormitus -ohjelmisto auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja ja pienentämään keskeneräistä tuotantoa radikaalisti sekä parantamaan toimitusvarmuutta ilman materiaali- ja aikapuskureita. Asiakkaamme, suuri konepajakonserni on saavuttanut merkittävän tuottavuuden paranemisen:

  • läpimenoajat ovat lyhentyneet 50%
  • keskeneräinen tuotanto (KET) on vähentynyt 50% ja kapasiteettia on vapautunut samaan aikaan kaksinkertaiselle tuotannolle
  • toimitusvarmuus on noussut n. 75%:sta yli 90%:iin ilman ylimääräisiä aika- ja materiaalipuskureita

Web-pohjainen ohjelmisto on helppo jakaa ja se parantaa suunnittelun läpinäkyvyyttä tuotannon, myynnin ja yrityksen muiden sidosryhmien välillä.

Delfoi Planner -ohjelmistossa on yhdistetty edistyksellisesti tuotannon suunnittelu, hienokuormitus jatuotannonohjaus samaan järjestelmään. Aikataulutetut työlistat voidaan välittää tuotantoon, ja vastaavasti tuotannosta voidaan päivittää töiden edistyminen, kuittaukset ja laatutiedot tuotannonsuunnitteluun reaaliaikaisesti ja edelleen toiminnanohjausjärjestelmään. Ohjelmisto soveltuu hyvin myös ihmiskeskeisiin työtehtäviin, kappaletavarateollisuuteen, projektiliiketoimintaan sekä elintarviketeollisuuteen.

MES-moduuli mahdollistaa tuotannon jäljitettävyyden. Moduuli tallentaa tuotteiden valmistushistorian niin laadun kuin resurssien ja työntekijöittensuhteen tai mitattujen muiden suureiden tai mittarien suhteen.

ENNUSTE JA KARKEASUUNNITTELU

Myynnin ja tuotannon pitkän aikavälin ennustesuunnittelu (Sales & Operations Planning, SOP) tapahtuu saman järjestelmän avulla. Myynti ja tuotanto voivat suunnitella ja tarkastella läpinäkyvästi ja samanaikaisesti niin tulevia ennusteita kuin olemassa olevaa tuotantoa visuaalisen, graafisen käyttöliittymän kautta. Selainpohjaisuus mahdollistaa pääsyn järjestelmään internetin välityksellä ilman paikkasidonnaisuutta ja vastaavasti tiedon välittämisen samanaikaisesti kaikille sidosryhmille tarvittaessa globaalisti.

DELFOI PLANNER LYHYESTI

Helppokäyttöisyys ja suunnittelun nopeus
Visuaalinen Gantt-näyttö, jossa suunnittelu tapahtuu helposti drag and drop -toiminnolla. Ohjelmistossa on vaihtoehtoja tilausten automaattiselle ajoittamiselle.

Tuotantoketjujen suunnittelu ja ohjaus. Nopea tuotannon vaiheketjujen aikataulutus yli tehdasrajojejen. Synkronoitu ja reaaliaikainen liityntä tuotantoon mahdollistaa tuotannon tilatietojen tosiaikaisen seurannan ilman raportoinnin hitautta.

Myynnin ja tuotannon ennustesuunnittelu (SOP). Ohjelmistossa on helppokäyttöinen ja nopean suunnittelun mahdollistava ennustesuunnittelumoduuli, joka mahdollistaa myynnin ja tuotannon pitempiaikaisen suunnittelun ja eri skenaarioiden tarkastelun (SOP, Sales & Operations Planning).

Selainpohjaisuus
Selainpohjaisuus (J2EE) takaa suunnittelun läpinäkyvyyden sekä edulliset ylläpito- ja elinkaarikustannukset.

Integroitavuus
Helppo ja luotettava integrointi ERP- järjestelmiin, kuten SAP ja muihin tietojärjestelmiin, kuten tuotetiedon hallintaan, PDM. Ohjelmisto on mahdollista integroida eri rajapintaratkaisuja käyttäen: SOA (Webservice)-, XML- tai suora tietokantayhteys.

Suunnitelmien todentaminen
Suunnitelmien oikeellisuuden verifioimiseksi ohjelmistossa on useita visualisointimahdollisuuksia. Kapasiteettirajoitettu hienokuormituksen suunnittelu varmistaa resurssien ja aikataulun riittävyyden.

Tuotantotietojen jäljitettävyys. MES-moduuli kerää ja tallentaa tuotteiden valmistushistorian niin laadun, resurssien, työntekijöiden tai muiden mitattujen tekijöiden suhteen.

TUTUSTU DELFOI PLANNER HIENOKUORMITUS -OHJELMISTOON.

OTA YHTEYTTÄ!