DELFOI ARC KAARIHITSAUS- JA LASERHITSAUSSOVELLUKSET

Delfoi ARC on yli 20-vuoden ammattitaitoisen kehitystyön tuloksena syntynyt helppokäyttöisiin ja tehokkaisiin, ohjattuihin wizard-toimintoihin pohjautuva, käyttäjäystävällinen ja nopea etäohjelmointi (offline ohjelmointi) -ohjelmisto. Parametrisuuden ja piirrepohjaisuuden (feature based) kautta ohjelmisto kykenee hyödyntämään tehokkaasti hitsattavan kappaleen 3D CAD-mallin piirteitä sekä ohjelmiston omaa WPS (Welding Procedure Specification) -tietopankkia. Ohjelmien generointi on nopeaa ja virheetöntä, ja se onnistuu robottimerkistä riippumatta Delfoi ARC:in ainutlaatuisen, universaalin robottikoodituen avulla.

Kuva: Ponsse Oyj; yksi ohjelmisto sekä Yaskawa- että ABB-robottien ohjelmointiin. 

PROSESSIKOHTAISET OMINAISUUDET

 • Suorien ja ympyrähitsien nopea generointi
 • AutoSeam: kaarevien ja kasoiskaarevien hitsien nopea generointi
 • Railonhakujen hallinta (1D, 2D, 3D)
 • Monipalkohitsien hallinta
 • Kulmahitsien hallinta
 • Automaattiset päätykallistukset
 • Hitsauksen prosessiparametrien ja -ominaisuuksien hallinta (esim. hitsausjännitteet, hitsausnopeudet ja railonseuranta)
 • WPS-hitsaustietopankki
 • Robottikonfiguraatioiden hallinta
 • Työkalunvaihtojen hallinta
 • Kaikkien ulkoisten robottiakselien rajoittamaton, automaattinen hallinta (esim. Gantry-paikoittimet, lineaariradat ja moniakseliset hitsauksen paikoituslaitteet)
 • Hitsiratojen kopiointi, monistaminen ja peilaaminen ulkoisten akselien laskennalla
 • Kaikkien hitsiratojen ja robotin liikepisteiden manuaalinen hienosäätömahdollisuus
 • Monipuoliset kalibrointityökalut mallinnetun solun äärimmäisen tarkan ohjelmointituloksen takaamiseksi

EDISTYNEET OMINAISUUDET

Delfoi ARC:lla on mahdollista toteuttaa myös monipuolisia, automaattisia hitsauksen järjestelmäratkaisuja, joilla kyetään jopa täysin automaattiseen hitsausohjelmien luontiin. Katso lisää aiheesta Delfoi AutoARC.

SIMULOINTI

 • Laaja komponenttikirjasto käytettäväksi solun layout-mallinnukseen – yli 1000 valmista robotti- ja hitsauspaikoitinmallia sekä lukuisia älykkäitä, parametrisiä komponentteja kuten hihnakuljettimia, valokennoja ja turva-aitoja
 • Törmäyksien ja ”läheltä piti” -kohtaamisten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Solun layout-suunnittelu ja komponenttien paikoitus solun sisällä
 • Robotin ulottuvuustarkastelu
 • Akselirajojen ylitysten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Liikeratojen singulariteettikohtien automaattinen tunnistus
 • Luotujen hitsausohjelmien tehokas ja nopea simulointi joko reaaliajassa tai nopeutta portaattomasti säätämällä
 • Mahdollisuus tallentaa simuloitu ohjelma 3D-PDF- tai AVI-muodossa ja jakaa se helposti eteenpäin

CAD-TIETOJEN TUONTI

Ohjelmistossa on laaja tuki CAD-tietojen tuontia varten eri formaateissa. Tuki löytyy niin geneerisille formaateille kuin suorille tiedonsiirtoformaateille. Alla olevassa liitetiedostossa on luettelo kaikista tuetuista CAD-tiedonsiirtoformaateista.

TIEDONSIIRTO

 • Robottikoodin luonti offline-ohjelmasta universaalisti robottimerkistä riippumatta, esim. KUKA, Yaskawa Motoman, Reis Robotics, Kawasaki, Fanuc, OTC
 • Ylöslataajat valmiin robottikoodin lataamiseen pois kontrollerilta ja takaisin offline-ohjelmistoon simuloitavaksi
 • Myös ulkoisten I/O-laitteiden ohjaus esimerkiksi PLC-logiikan kautta onnistuu helposti

TUKI ERI ROBOTTIMERKEILLE