DELFOI CUT -OHJELMISTO

Delfoi CUT on yli 20-vuoden ammattitaitoisen kehitystyön tuloksena syntynyt parametrisuuteen ja piirrepohjaisuuteen (feature-based) pohjautuva, käyttäjäystävällinen ja nopea etäohjelmointi (off-line ohjelmointi) -ohjelmisto. Ohjelmisto kykenee hyödyntämään tehokkaasti työstettävän kappaleen 3D CAD-mallin piirteitä sekä pintatopologiatietoja. Tarvittavat työkalut voidaan luoda ohjelman sisäiseen työkalukirjastoon, jolloin niiden geometria generoidaan automaattisesti. Ohjelmien luonti on nopeaa ja virheetöntä, ja se onnistuu robottimerkistä riippumatta Delfoi CUT:in ainutlaatuisen, universaalin robottikoodituen avulla.

PROSESSIKOHTAISET OMINAISUUDET

 • Kappaleen reunapiirteidein, aukkojen ja pintojen automaattinen tunnistus
 • Työratojen automaattinen generointi piirretietojen perusteella
 • Ohjelmiston sisäinen työkalupankki, jonne voidaan luoda vapaavalintaisesti lisää työkalugeometrioita
 • Soveltuu hyvin paitsi robotisoituun jäysteenpoistoon, työstöön ja viimeistelyyn, myös esimerkiksi laser- tai plasmaleikkaukseen
 • Robotin työkalunvaihtojen hallinta
 • Robottikonfiguraatioiden hallinta
 • Kaikkien ulkoisten robottiakselien rajoittamaton, automaattinen hallinta (esim. Gantry-paikoittimet, lineaariradat ja moniakseliset paikoituslaitteet)
 • Kaikkien liikeratojen ja robotin liikepisteiden manuaalinen hienosäätömahdollisuus
 • Monipuoliset kalibrointityökalut mallinnetun solun äärimmäisen tarkan ohjelmointituloksen takaamiseksi

EDISTYNEET OMINAISUUDET

 • Delfoi RoboCAM: CNC-työstöratojen tuonti automaattisesti CAD/CAM -ohjelmistoista simulointimalliin
 • Tukee 3-5-akselisten työstökoneiden työratakoodeja
 • Tiedostoformaatteja esim. *.apt/aptsource, *.txt tai muut ASCII-koordinaattiformaatit

SIMULOINTI

 • Laaja komponenttikirjasto käytettäväksi solun layout-mallinnukseen – yli 1000 valmista robotti- ja paikoitinmallia sekä lukuisia älykkäitä, parametrisiä komponentteja kuten hihnakuljettimia, valokennoja ja turva-aitoja
 • Törmäyksien ja ”läheltä piti” -kohtaamisten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Solun layout-suunnittelu ja komponenttien paikoitus solun sisällä
 • Robotin ulottuvuustarkastelu
 • Akselirajojen ylitysten automaattinen tunnistus visuaalisella palautteella
 • Liikeratojen singulariteettikohtien automaattinen tunnistus
 • Luotujen robottiohjelmien tehokas ja nopea simulointi joko reaaliajassa tai nopeutta portaattomasti säätämällä
 • Mahdollisuus tallentaa simuloitu ohjelma 3D-PDF- tai AVI-muodossa ja jakaa se helposti eteenpäin

CAD-TIETOJEN TUONTI

Ohjelmistossa on laaja tuki CAD-tietojen tuontia varten eri formaateissa. Tuki löytyy niin geneerisille formaateille kuin suorille tiedonsiirtoformaateille. Alla olevassa liitetiedostossa on luettelo kaikista tuetuista CAD-tiedonsiirtoformaateista.

TIEDONSIIRTO

 • Robottikoodin luonti offline-ohjelmasta universaalisti robottimerkistä riippumatta, esim. KUKA, Yaskawa Motoman, Reis Robotics, Kawasaki, Fanuc, OTC
 • Ylöslataajat valmiin robottikoodin lataamiseen pois kontrollerilta ja takaisin offline-ohjelmistoon simuloitavaksi
 • Myös ulkoisten I/O-laitteiden ohjaus esimerkiksi PLC-logiikan kautta onnistuu helposti

JÄRJESTELMÄSUOSITUKSET

 • Windows XP SP2 / Windows Vista 32-bit tai 64-bit / Windows 7 32-bit tai 64-bit
 • Dual-core CPU
 • Vähintään 4 GB RAM-muistia
 • Näytönohjain vähintään 512MB RAM-muistilla (Suositus 3D-suunnitteluun dedikoitu malli, esim. nVidia Quadro FX)
 • Vähintään 15GB vapaata kiintolevytilaa