Piensarja-robottihitsauksen tutkimushanke käynnistyi

Delfoi on mukana Business Finlandin rahoittamassa ja VTT:n vetämässä hankkeessa, joka on osa kansainvälistä SMART-TANDEM Eureka!- yhteisprojektia. Projektiin osallistuu 15 kumppania Suomesta, Ruotsista, Etelä-Koreasta ja Kanadasta. Projektin budjetti on 5,2 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdistuu Suomeen. Suomesta mukana ovat VTT:n lisäksi Tampereen yliopisto sekä konevalmistajat Kesla ja Sandvik. Ohjelmointi- ja automaatiopuolta edustavat Delfoi ja JTA Connection. Ruotsista osallistuvat loppukäyttäjinä muiden muassa Volvo Construction Equipment ja GKA Aerospace (ent. Volvo Jet Engine).

Monirobottihitsaus

Taustalla on valmistavien yritysten yhteinen intressi, käsinhitsauksen osuutta on pystyttävä vähentämään jo kroonisen ja aina vain pahenevan hitsaajapulankin vuoksi. Robottihitsaus aiotaan ottaa käyttöön myös sellaisissa hitsaustehtävissä, jotka vielä toistaiseksi on Suomessa ja muuallakin totuttu tekemään manuaalisesti.

Delfoi kehittää hankkeessa robottiohjelmoinnin automaatiota. Robottiohjelmoinnin sijaan puhutaan ohjelmien automaattisesta generoinnista. Hitsausrobottien on kyettävä hitsaamaan kustannustehokkaasti myös piensarjoja ja yksittäisiä tuotteita, kuten rakennusten runkopalkkeja, laivojen lohkoja sekä monimukaisia suuria kokoonpanoja, kuten konerunkoja.
Ohjelmoinnin ja robotisoinnin teemoina ovat muiden muassa automaattinen robotin radan suunnittelu, jigitön hitsaaminen, robotti kappaleen käsittelylaitteena, robotisoitu silloitus sekä useiden robottien työskentely tiiminä. Myös hitsaustiedon liittäminen CAD-malleihin ja sen hyödyntäminen ohjelmien automaattisessa generoinnissa on kehityskohteena.
Edellä oleva on lainattu Tekniikka & Talous-lehden artikkelista (Janne Tervola). Artikkeli on maksullinen.