DELFOI 4.1 PROGRAMVARA I GÖTEBORG OCH STOCKHOLM

Delfoi ARC 4.1 offline-programmeringsprogramvaran representerar den mest avancerade offline-programmeringsteknologin som finns idag. Programmet är avsett för såväl båg- och lasersvetsning som plasma- och laserskärning. Där ingår också flera nya funktioner för allt snabbare och enklare programmering, svetsningssimulering och visualisering.

Som en del av ett seminarium, som arrangeras i samarbete med Delfoi och Visual Components, ska vi presentera den nya mjukvaran på

  • Clarion Collection Hotel Post i Göteborg den 20 november och
  • på Kista Entré Konferens i Stockholm den 21 november.

Kom och se också fallstudie av Volvo CE, CAT och John Deere, programmering av en multi-robot system, Jigless robotsvetsning och mer.

Dagordning
09:30 Kaffe
10:00 Välkommen
10:10 Visual Components Företagsöversikt
10:30 Delfoi Företagsöversikt
10:45 Visual Components Produktdemonstration
11:30 Lunch
12:30 Delfoi Produktpresentation
13:00 Delfoi Fallstudie
13:20 Visual Components Fallstudie
14:00 Kaffepaus
14:30 Sammanfattning
15:00 Slut

Läs mer om Delfoi ARC 4.1 här