ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING (APS)

Delfoi Planner är en web (HTML5) – och molnbaserad (SaaS) avancerad produktionsplanerings- och schemaläggningsmjukvara (APS) med styrnings och utföringsfunktionalitet (MES). Det är ett smidigt system för planering, schemaläggning, implementering och övervakning av produktionsflödet i en distribuerad, global tillverkning. 

Produktionen utmanas av ökat orderantal, korta serier och snabbare leveranser. Planerare och ansvariga inom produktion har stora krav på sig att säkerställa produktionsplaneringen och den vardagliga schemaläggningen av personal och övriga resurser. Delfoi Planner gör det möjligt att skapa en effektiv infrastruktur som klarar detta.

Delfoi Planner är utvecklat för att fungera som ett komplement till existerande ERP system, så som SAP. Delfoi Planner är en flexibel webbapplikation. Användarvänligheten och hastigheten man kan planera med är övertygande. Mjukvaran förkortar planeringstid från flera timmar till bara några minuter. Mjukvaran är klassifierad som Advanced Planning & Scheduling, APS mjukvara.

Delfoi Planner hjälper företag att

 • öka produktiviteten,
 • öka kapaciteten,
 • förkorta ledtider,
 • minska råvaru- och färdigvarulager,
 • förbättra leveransprecision och
 • förbättra kvalitet.

Hos företag finns det ett stort behov att göra planeringen synlig för alla. Att agera proaktivt och tidigt se  eventuella förseningar och snabbt kunna göra om planeringen av order, personal och resurser.

Kundcase (en stor tillverkare inom heavy equipment med fler fabriker globalt, assembly-to-order produktion) ROI resultat:

 • ledtider förkortades med 50%
 • PIA (produkter/material i arbete) minskades med 50%
 • leveransprecisionen förbättradesfrån 75% till över 90% utan extra tid- eller materialbuffert

DELFOI PLANNER, HELT WEB (HTML5) – OCH MOLNBASERAD ADVANCED PLANNING & SCHEDULING (APS) MJUKVARA MED MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) FUNKTIONALITET

Mjukvaran kan användas när som helst och var som helst om du är i internet. Planeraren bara loggar in till webbadressen och börjar planera. Alla andra som behöver realtid information om produktion behöver bara kännetecken. Rollbegränsningar betyder att till excempel en expedit kan bara läsa “när min order kommer att bli färdig”, men han/hon kan inte planera.

Planerarens mjukvara. Delfoi Planners användarupplevelse (User Experience) är en av de bästa på planeringsmjukvara marknadena. Enkel “drag-and-drop” funktionalitet och avancerade schemaläggningalgoritmer möjligtgör planering mycket snabbt och flytande. Planeringstid kan förkortas från flera timmar till bara några minuter. Så kallade “three-tire” meny betydet at planeraren måste aldrig anväda mer än bara tre musklickar för att kunna hoppa från en sida till annan.

Delfoi Planner grafiskt gränssnitt för schemaläggning
Det grafiska gränssnittets planeringsvy är det viktigaste verktyget i Delfoi Planner. Det visar produktionsplanen i Gantt format, där den vertikala axeln representerar resurser och den horisontella axeln tid. Planerade processer visas med horisontella grafer. Till höger är personalen strukturerade i grupper som kan planeras till respektive order/process. Längst ner på sidan kan man direkt analysera resurs och personalbelastning mm.

Utnyttjandegrad
Genom att välja en resursgrupp och aktuell personal kan man analysera planerad resursåtgång mot aktuella frisläppta orders i omlopp.

Körscheman
Varje order som är planerad i sina olika processteg kan sorteras och startas i Delfoi Planner. Man påbörjar arbetet i fabriken genom att logga in och starta ordern i gränssnittets vy för arbetsorders. När en order startats visas framåtskridandet som en linje i gränssnittets planeringsvy i realtid.

DELFOI PLANNER UTFÖR

 • Avancerad schemaläggning för komplicerade produktions- och leveranskedjor (multi-site)
 • Planering av personal och resurser
 • Tydlig visualisering av fabrikens orderstatus i real tid
 • Snabb kontroll av personalens beläggning
 • Drag & drop funktioner vid planering av ordrar och processer
 • Körscheman för personal och resurser
 • Uppföljning av produktion i realtid (MES funktionalitet) och rapportfunktionalitet
  Produkts tillverknings- och kvalitetsuppföljning (MES funktionalitet)
 • Möjlighet att skapa olika användarprofiler
 • WEB och SaaS