FLÖDESSIMULERING FÖR PRODUKTION

DELFOi har gjort över 600 projekt med flödessimulering som har gett våra kunder underlag att fatta viktiga beslut på. Vi sätter fokus på teknik och problemlösning i samband med nya produktionsanläggningar, taktökning, ny produktmix etc. Flödessimulering är extremt värdeadderande för kunden.

VINSTER

 • Beslutsunderlag för avgörande beslut
 • Miskad igångkörningsperiod
 • Hitta och avlösa problem innan de uppstår
 • Gemensam bild av produktion för ledning, operatör, underleverantör etc.
 • Svarar på ställda frågor, vad händer om…
 • Regler för produktionsstyrning och planering
 • Använd befintlig modell för analys av nya produktvarianter och tillverkningsmetoder

FLÖDESSIMULERING ÄR MYCKET ANDVÄNDBART FÖR

 • Investeringsplanering och budgetkalkyler
 • Kapacitetsplanering
 • Förbättrad produktionsstyrning
 • Införandet av nya produkter
 • Layoutplanering
 • Intern och extern logistik
 • Utbildning
 • Visualisering

TYPISKA FLÖDESSIMULEIRNGSPROJEKT HJÄLPER DIG ATT

 • Jämföra olika produktionskoncept
 • Reducera antalet produkter i arbete (WIP)
 • Öka resursutnyttjandet
 • Identifiera flaskhalsar
 • Maximera kapacitet och genomloppshastighet
 • Optimera produktmix och hantera varianter
 • Fel- och avbrottpåverkan (FMEA)
 • Resursbehov (maskiner, lager, operatörer, arbetstider etc.)
 • Verifiera produktionsplanering

LYCKADE FLÖDESSIMULEIRNGSPROJEKT KRÄVER

 • Beskriv vad simuleringen skall vara underlag till
 • Identifiera problemen
 • Specificera detaljnivå på indata
 • Modellera grovt och fokusera på problemområden.
 • Förenkla och uteslut ovidkommande delar i produktionen
 • Validera modellen
 • Täta avstämningsmöten

Broschyr

 Quest (1,93 MB)

Referemser