OFFLINE-PROGRAMMERING

ROBOT OFFLINE-PROGRAMMERING OCH SIMULERING

Delfoi är en av världens ledande leverantörer av system för offline-programmering och simulering av robotar. Med hjälp av Delfoi Robotics lösningar har företagen inom tillverkningsindustrin kunnat lyfta ut programmeringsarbetet ur sin produktion och därmed minskat programmeringsstoppet från två veckor eller en månad till endast en dag.

Utnyttjandegraden för robotar i företag som tillverkar korta serier har ökat från 30 procent till över 95 procent.

OFFLINE-PROGRAMMERING STÖDER TILLVERKNING ENLIGT LEAN-MODELLEN

Offline-programmering (offline programming, OLP) innebär att man programmerar robotarna utanför produktionsprocessen utan att stoppa den. Tack vare fjärrprogrammeringen blir de programmeringsrelaterade produktionsstoppen kortare, man minskar “slöseriet” (waste). En central huvudprincip inom Lean-filosofin är att eliminera slöseri. Tiden för att ta i bruk nya program minskar från veckor till en dag, vilket gör det möjligt att använda robotar när man tillverkar korta serier.

Delfois system för offline-programmering och simulering är de modernaste på marknaden och de baserar sig på över 20 års erfarenhet av att utveckla kundanpassade program. Programmen utnyttjar den forminformation som 3D CAD-modellerna ger om produkterna maximalt och möjliggör på så sätt marknadens snabbaste programgenerering. Programmens avancerade simulerings- och kontrollegenskaper möjliggör en exakt validering av robotprogrammen innan de överförs till produktionen, bl.a. för att undvika sammanstötningar och säkerställa att programkoden är korrekt. Kalibreringsfunktionerna garanterar att de nya programmen blir exakta och att ställtiden i produktionen blir mycket kort. Våra program används av såväl små som medelstora företag och även av stora tillverkare i världsklass.

Med hjälp av våra samarbetspartners så kan vi leverera över hela världen. Vi har levererat lösningar till bl.a. Boeing och Caterpillar. Vår huvudsakliga marknad finns dock i Västeuropa och i Norden och i baltiska länderna. Vårt första oflineprogrammerade system levererades till Tampella pappermaskiner redan på år 1990. Det var det första offline-programmeringssystemet i Europa för bågsvetsningsrobotar. Valmet Automotive tog 1991 i bruk det första europeiska systemet för fjärrprogrammering (OLP, Off-Line Programming), som tagits fram för bilindustrin. Vi levererade ett system för programmering och processimulering av robotar som monterade tätningar på bilmodellen Opel Calibra. Valmet Automotive var en pionjär, som andra biltillverkare har följt efter: Audi, Daimler Chrysler, PSA, Renault, SAAB och Volvo.

I dag har Delfoi över 300 kunder som håller sina produktionsrobotar i effektiv användning och programmerar dem utanför produktionsprocessen med hjälp av Delfoi Robotics lösningar.

Läs mer om Delfoi Robotics lösningar här.

OAVBRUTEN PRODUKTION AV KORTA SERIER OCH BÄTTRE UTNYTTJANDEGRAD FÖR AUTOMATIONEN

Utnyttjandegraden av roboten steg från 30 % till 95 %! (en företag som tillverkar tunga maskiner) Jämfört med den traditionella programmeringen där man “lär” roboten vad den ska göra, så minskar produktionsstoppet till ca 1/10; och i vissa fall till den tid det tar att byta arbetsstycke. Offlineprogrammering lämpar sig speciellt väl för en kundanpassad produktion av korta serier. Andra processer där man kan utnyttja metoden är även sådana som kräver avancerade rörelsemönster såsom slipning eller polering.

Automationsgraden per produkt ökar. Om ett arbetsstycke som ska svetsas även har ställen som operatören inte kan se när han programmerar roboten måste dessa svetsas manuellt i efterhand. Detta är inget problem vid offlineprogrammering, eftersom operatören tack vare CAD-modellen kan se alla sidor av produkten och även inuti. I exempelfallet där roboten programmeras på plats kunde den svetsa 65 % av fogarna när de blinda sektorerna och insidan räknats bort. När kunden övergick till att använda OLP-systemet kunde även största delen av de blinda sektorerna och styckets insida svetsas av roboten, varvid automationsgraden per produkt ökade till 95 procent! När den manuella svetsningen minskar dramatiskt, innebär detta att genomloppstiden i hela produktionen blir kortare.

BÄTTRE KVALITET

En viktig egenskap hos OLP-systemet är dess förmåga att kontrollera positionen, hastigheten och avståndet hos robotens verktyg (t.ex. svetspistol eller slipskiva) i förhållande till arbetsstycket. Slutresultatet blir då en jämn kvalitet på svetsfogarna vid svetsning, bättre kvalitet på ytan vid polering och slipning, jämn fasningskvalitet vid profilfräsning och skärning samt följsamma rörelsemönster eller en jämn fördelning av målarfärgen på hela stycket vid målning. Vid fjärrprogrammering har eventuella skillnader i programmeringskunskap hos personalen inte heller någon inverkan: de viktiga parametrarna och kontrollen av verktyget hanteras rent programtekniskt, vilket gör att skillnader hos programmerarna inte inverkar på produktens kvalitet.

INGA MÅNDAGSEXEMPLAR: FELAKTIGHETER KORRIGERAS GENOM SIMULERING

Traditionellt har man förfinat kvaliteten i produktionen med hjälp av flera prototyper/defekta produkter. Med OLP-systemet kan man simulera inte bara robotcellen utan även processer som t.ex. målning. När målningsprogrammet har färdigställts i en dator börjar man simulera och analysera programmet. Analysen visar på förhand hur tjockt färglagret är och avrinningen på olika ställen på arbetsstycket. Användaren justerar programmets parametrar och fortsätter simulera processen tills målningsresultatet är högklassigt. Samma sak som för målningen gäller också vid vattenskärning, fräsning eller bågsvetsning: inga prototyper används vid ibruktagningen.

 


EN MJUKVARA FÖR ALLA ROBOTAR