DELFOI ARC 4.0

Delfoi ARC 4.0 är ett mycket snabb och användarvänlig offlineprogrammeringsmjukvara – ett resultat av över 20 års yrkeskunnigt utvecklingsarbete. Det baserar sig på styrda wizard-funktioner som är lättanvända och effektiva, för att programmeringen ska vara användarvänlig och snabb.

Tack vare att programmet är parameter- och egenskapsbaserat (feature based) kan det effektivt utnyttja egenskaperna hos 3D CAD-modellen av arbetsstycket som ska svetsas samt programmets egen databanken med svetsdatablad (WPS, Welding Procedure Specification). WPS betyder också hög och jämn kvalitet. Programmen genereras snabbt och felfritt och oberoende av robotfabrikat med hjälp av Delfoi ARC:s unika, universella robotstöd.

Offlineprogrammet genererar en universell robotkod för t.ex. ABB, Fanuc, IGM, Kawasaki, KUKA, Yaskawa Motoman, OTC Daihen, Panasonic eller Reis Robotics.

 • Snabb: snabbast programmering inom marknaden
 • Hög kvalitet: inbyggd kvalitetskontrol av processen och verktygsbanan (WPS)
 • Noggrann: mycket noggrann kalibrering utan en extern lasermätning betyder robotsvetsning med hög precision


Mycket snabbt programmering hos Severt Machinenbau, Tyskland.

PROCESSVISA EGENSKAPER

 • Guide för rätlinjig svets
 • Guide för krökt svets
 • Kontroll av fogsökning (1D, 2D, 3D)
 • Kontroll av flersträngsvetsar
 • Kontroll av yttre hörnsvets
 • Automatiska stopplutningar
 • Kontroll av processparametrar och -egenskaper vid svetsning (t.ex. svetsningsspänning, svetshastighet och fogföljning)
 • Databanken med svetsdatablad – WPS
 • Kontroll av robotkonfigurationerna
 • Kontroll av verktygsbyten
 • Obegränsad, automatisk styrning av alla externa robotaxlar (t.ex. Gantry-positionsstyrning, linjära banor och positioneringsutrustning för svetsning över flera axlar)
 • Kopiering, kloning och spegling av svetsbanor med samtidigt styrning av externa robotaxlar
 • Möjlighet till manuell finjustering av alla svetsbanor och robotprogrampunkter
 • Mångsidiga kalibreringsverktyg som garanterar ett ytterst noggrant programmeringsresultat för den modellerade cellen

AVANCERADE EGENSKAPER

Med hjälp av Delfoi ARC är det möjligt att även skapa mångsidiga och automatiska systemlösningar för svetsning, med vilka man kan skapa t.o.m. helt automatiska svetsningsprogram. Läs mer om metoden Delfoi AutoARC.

SIMULERING

 • För modelleringen av cellens layout finns ett omfattande komponentbibliotek – över 1000 färdiga positioneringsmodeller för robotar och svetsning samt ett otal smarta, parametriska komponenter som transportband, fotoceller och skyddsstängsel
 • Automatisk identifiering av sammanstötnings- och tillbudssituationer med visuell feedback
 • Layoutplaneringen av cellen och positioneringen av komponenter inom cellen
 • Analys av robotens räckvidd
 • Automatisk identifiering av överskridande av axelgränser med visuell feedback
 • Automatisk identifiering av de singulära punkterna i rörelsebanorna
  Effektiv och snabb simulering av de svetsningsprogram som skapats, antingen i realtid eller genom att steglöst reglera hastigheten
 • Möjlighet att spara det simulerade programmet i 3D-PDF- eller AVI-format så att du enkelt kan visa det för andra

IMPORT AV CAD-MODELLER

 • Offlineprogrammet genererar en universell robotkod som kan användas oberoende av robotfabrikat, t.ex. KUKA, Yaskawa Motoman, Reis Robotics, Kawasaki, Fanuc och OTC.
 • Överföring av den färdiga robotkoden från kontrollern och tillbaka till offlineprogrammet för simulering
 • Det går även lätt att styra extern I/O-utrustning exempelvis med hjälp av PLC-logik

SYSTEMREKOMMENDATIONER

 • Windows XP SP2/Windows Vista 32-bit eller 64-bit/Windows 7 32-bit eller 64-bit
 • Dual-core CPU
 • Minst 4 GB RAM
 • Grafikkort med minst 512MB RAM (Vi rekommenderar en modell som är avsedd för 3D-planering, t.ex. nVidia Quadro FX)
 • Minst 15GB ledigt diskutrymme