DELFOI CUT

Delfoi CUT är ett program för offline-programmering, som är ett resultat av över 20 års yrkeskunnigt utvecklingsarbete. Det är parametriskt och egenskapsbaserat för att programmeringen ska vara användarvänlig och snabb. Programmet kan effektivt utnyttja egenskaperna och informationen om ytans topologi hos 3D CAD-modellen av arbetsstycket som ska bearbetas. Nödvändiga verktyg kan skapas i programmets interna verktygsbibliotek, varvid deras geometri genereras automatiskt. Programmen skapas snabbt och felfritt och oberoende av robotfabrikat med hjälp av Delfoi CUT:s unika, universella robotstöd.

 

PROCESSVISA EGENSKAPER

 • Automatisk identifiering av arbetsstyckets kantegenskaper, öppningar och ytor
 • Automatisk generering av rörelsemönster utifrån egenskapsdata.
 • I programmets interna verktygsbank kan man, om man vill, skapa fler verktygsgeometrier.
 • Lämpar sig väl förutom för robotiserad gradning, bearbetning och slutbearbetning även för exempelvis laser- eller plasmaskärning.
 • Kontroll av verktygsbyten i roboten
 • Kontroll av robotkonfigurationerna
 • Obegränsad, automatisk styrning av alla externa robotaxlar (t.ex. Gantry-positionsstyrning, linjära banor och positioneringsutrustning över flera axlar)
 • Möjlighet till manuell finjustering av alla rörelsebanor och robotprogrampunkter
 • Mångsidiga kalibreringsverktyg som garanterar ett ytterst noggrant programmeringsresultat för den modellerade cellen

AVANCERADE EGENSKAPER

 • Delfoi RoboCAM: CNC-bearbetningsbanor från CAD/CAM-program kan automatiskt importeras till simuleringsmodellen.
 • Stöder rörelsemönsterkod för 3-5-axliga bearbetningsmaskiner
 • Filformat t.ex. *.apt/aptsource, *.txt eller andra ASCII-koordinatformat

SIMULERING

 • För modelleringen av cellens layout finns ett omfattande komponentbibliotek – över 1000 färdiga positioneringsmodeller för robotar samt ett otal smarta, parametriska komponenter som transportband, fotoceller och skyddsstängsel.
 • Automatisk identifiering av sammanstötnings- och tillbudssituationer med visuell feedback
 • Layoutplaneringen av cellen och positioneringen av komponenter inom cellen
 • Analys av robotens räckvidd
 • Automatisk identifiering av överskridande av axelgränser med visuell feedback
 • Automatisk identifiering av de singulära punkterna i rörelsebanorna
 • Effektiv och snabb simulering av de robotprogram som skapats, antingen i realtid eller genom att steglöst reglera hastigheten
 • Möjlighet att spara det simulerade programmet i 3D-PDF- eller AVI-format så att du enkelt kan visa det för andra

IMPORT AV CAD-MODELLER

Programmet har ett brett stöd för import av CAD-modeller i olika format. Det finns stöd för såväl generiska format som direkta dataöverföringsformat. I det länkade dokumentet nedan finns en förteckning över alla CAD-format som stöds.

CAD Formats.pdf (171,29 KB)

DATAÖVERFÖRING

 • Offlineprogrammet genererar en universell robotkod som kan användas oberoende av robotfabrikat, t.ex. KUKA, Yaskawa Motoman, Reis Robotics, Kawasaki, Fanuc och OTC.
 • Överföring av den färdiga robotkoden från kontrollern och tillbaka till offlineprogrammet för simulering
 • Det går även lätt att styra extern I/O-utrustning exempelvis med hjälp av PLC-logik

SYSTEMREKOMMENDATIONER

 • Windows XP SP2/Windows Vista 32-bit eller 64-bit/Windows 7 32-bit eller 64-bit
 • Dual-core CPU
 • Minst 4 GB RAM
 • Grafikkort med minst 512MB RAM (Vi rekommenderar en modell som är avsedd för 3D-planering, t.ex. nVidia Quadro FX)
 • Minst 15GB ledigt diskutrymme