DELFOI PAINT

Delfoi PAINT är ett program för offline-programmering, som är ett resultat av över 20 års yrkeskunnigt utvecklingsarbete. Det är parametriskt och egenskapsbaserat för att programmeringen ska vara användarvänlig och snabb. Programmet kan effektivt utnyttja egenskaperna och informationen om ytans topologi hos 3D CAD-modellen av arbetsstycket som ska målas. Programmen genereras snabbt och felfritt och oberoende av robotfabrikat med hjälp av Delfoi PAINT:s unika, universella robotstöd.

 

PROCESSVISA EGENSKAPER

 • Analys av färglagrets tjocklek
 • Noggrann simulering av målningsresultatet med en reglerbar toleransnoggrannhet.
 • Möjlighet att välja och skapa olika färggradienter i målningssimuleringen
 • Ett omfattande bibliotek för målningsrobotfunktioner som användaren kan dra nytta av
 • Kontroll av byte av målningsverktyg i roboten
 • Simulering av hur färgslangarna rör sig
 • Kontroll av robotkonfigurationerna
 • Obegränsad, automatisk styrning av alla externa robotaxlar (t.ex. Gantry-positionsstyrning, linjära banor och positioneringsutrustning över flera axlar)
 • Möjlighet till manuell finjustering av alla målningsbanor och robotprogrampunkter
 • Mångsidiga kalibreringsverktyg som garanterar ett ytterst noggrant programmeringsresultat för den modellerade cellen
 • Kalibrering av färgsprutorna: volymflöde, viskositet, avstånd, rörelsehastigheter, typer av sprutor

SIMULERING OCH ANALYS AV MÅLNINGSRESULTATET

 • För modelleringen av cellens layout finns ett omfattande komponentbibliotek – över 1000 färdiga positioneringsmodeller för robotar och målning samt ett otal smarta, parametriska komponenter som transportband, fotoceller och skyddsstängsel.
 • Automatisk identifiering av sammanstötnings- och tillbudssituationer med visuell feedback
 • Layoutplaneringen av cellen och positioneringen av komponenter inom cellen
 • Analys av robotens räckvidd
 • Automatisk identifiering av överskridande av axelgränser med visuell feedback
 • Automatisk identifiering av de singulära punkterna i rörelsebanorna
 • Effektiv och snabb simulering av de målningsprogram som skapats, antingen i realtid eller genom att steglöst reglera hastigheten
 • Visuell och numerisk analys av färglagrets tjocklek och jämnhe
 •  Möjlighet att spara det simulerade programmet i 3D-PDF- eller AVI-format så att du enkelt kan visa det för andra

AVANCERADE EGENSKAPER

 • Möjlighet att i simuleringsmodellen läsa in geometrisk data från en 3D-skanner och utnyttja informationen när man skapar målningsbanorna
 • Automatisk beräkning av målningshastighet vid önskad tjocklek på färglagret
 • Automatisk beräkning av målningsbanan utgående från ytans form

IMPORT AV CAD-MODELLER

Programmet har ett brett stöd för import av CAD-modeller i olika format. Det finns stöd för såväl generiska format som direkta dataöverföringsformat. I det länkade dokumentet nedan finns en förteckning över alla CAD-format som stöds.

CAD Formats.pdf (171,29 KB)

DATAÖVERFÖRING

 • Offlineprogrammet genererar en universell robotkod som kan användas oberoende av robotfabrikat, t.ex. ABB, CMA, Durr, KUKA, Yaskawa Motoman, Kawasaki, Fanuc, Nachi, Blastman Robotics …
 • Överföring av den färdiga robotkoden från kontrollern och tillbaka till offlineprogrammet för simulering
 • Det går även lätt att styra extern I/O-utrustning exempelvis med hjälp av PLC-logik

SYSTEMREKOMMENDATIONER

 • Windows XP SP2/Windows Vista 32-bit eller 64-bit/Windows 7 32-bit eller 64-bit
 • Dual-core CPU
 • Minst 4 GB RAM
 • Grafikkort med minst 512MB RAM (Vi rekommenderar en modell som är avsedd för 3D-planering, t.ex. nVidia Quadro FX)
 • Minst 15GB ledigt diskutrymme